Skip til primært indhold

Sygeplejerske

Velkommen til studerende på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

På afdeling D modtager vi sygeplejestuderende, SSA elever og jordemoderstuderende. Vi er meget glade for studerende og involverer jer i videst muligt omfang i afdelings sociale og kollegiale sammenhænge, og ønsker at være et rigtigt godt praktiksted der medvirker til at uddanne dygtige sygeplejersker.

Afdeling D har et dedikeret vejlederteam som arbejder på at styrke indsatsen på det prægraduate arbejde, stiller os meget gerne til rådighed ved bachelor projekter og er behjælpelige med vejledning.

På afdelingens forskellige afsnit er vi målrettede på at videreudvikle vores pædagogiske kompetencer og faglige evidensbaserede niveau, og vi har fastlagte PBL seancer hvor studerende fra alle afsnit deltager. Vi arbejder også med læring på tværs af afsnit og har udveksling afsnittene imellem for at give jer en større indsigt i hele patientforløbet, fra indkaldelse til udskrivelse.

Sygeplejerskeuddannelsen på OUH

Koordinerende klinisk vejleder Anette Djursaa, Gynækologisk afdeling

Anette Djursaa

Anette Djursaa

Sygeplejerske, Koordinerende klinisk vejleder, Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling


65 41 23 36

Klinisk vejleder Lena Brink Jensen, afsnit for graviditet og barsel

Lena Brink Jensen

Lena Brink Jensen

Sygeplejerske, Klinisk vejleder afsnit for graviditet og barsel

D - Sengeafsnit for Graviditet og Barsel


65 41 23 31

Klinisk vejleder Anne N. Jørgensen, afsnit for graviditet og barsel

Anne N. Jørgensen

Anne N. Jørgensen

Sygeplejerske, Klinisk vejleder afsnit for graviditet og barsel

D - Sengeafsnit for Graviditet og Barsel


65 41 23 31

Klinisk vejleder Maria Pedersen, operationsafsnit

Maria Pedersen

Maria Pedersen

Sygeplejerske, Klinisk vejleder, operationsafsnit

D - Operationsafsnit


65 41 23 48

Klinisk vejleder Rikke Cronbach, Fertilitetsklinikken

Rikke Cronbach

Rikke Cronbach

Sygeplejerske, Klinisk vejleder, Fertilitetsklinikken

D - Fertilitetsklinikken


65 41 23 65

”Gynækologisk afdeling er en afdeling hvor man oplever at omsorgen og empatien er tilstedeværende på højeste plan. Dette er både mellem sygeplejerske patient, men også mellem kollegaer.
Derudover er det faglige niveau højt og der er et tæt samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle. Det er en praktik hvor man alle muligheder for at udvikle sine sygeplejefaglige og personlige kompetencer, og så er selve gynækologien er spændende og bredspektret fag. Man kommer til at stå i alt fra det ukomplicerede forløb, til det komplekse eller det akutte forløb med forskellige gynækologiske problemstillinger.
 
Som studerende på 6. Semester skal man fungere selvstændigt, når man er klar til dette, men man står aldrig alene, da det altid er en kollega i området, som man kan snakke med. 
Jeg har haft så mange gode oplevelser på afdelingen, men noget af det bedste er de mennesker man møder, og danner en relation til. Dette er både patienterne, pårørende og kollegaer.”

Sygeplejerskestuderende Emma Pedersen 6. Semester praktik. Efterår 2019
 
Læs OUH`s side om grunduddannelser her

Link til UCL her
 

Uddannelsesforløb for sygeplejerskestuderende


Inde på UCL’s hjemmeside kan du finde:

  • Studieordninger
  • Semesterbeskrivelser og prøvekriterier (gældende fra foråret 2021)
  • Meritforløb
  • Professionsdidaktiske metoder
  • Øvrige studiedokumenter
  • Uddannelsens bekendtgørelse, samt Love og bekendtgørelser

Du kan desuden læse mere og sygeplejerskeuddannelsen her.

 

Generelle kliniske studieplaner

Gynækologisk ambulatorium, Svendborg, 4. semester

Gynækologisk sengeafsnit og ambulatorium, Odense, 1. - 2. + 6. semester

Sengeafsnit for graviditet og barsel, Barselsklinikken i Odense og Barselsafsnittet, Svendborg, 1. - 6. semester

Fertilitetsklinikken, Odense, 1. - 2. semester

Operationsafsnit, Odense, 1. - 2. semester

APPFWU01V