Skip til primært indhold

Svendborg som specialsygehus

Når det nye OUH står færdigt, ophører Svendborg Sygehus som akutsygehus og bliver i stedet et specialsygehus.

Vi er i fuld gang med at udvikle profilen for Svendborg Sygehus.

Når de nye rammer i Odense tages i brug, ophører Svendborg som akutsygehus, men der vil fortsat være en skadestuefunktion med lægelig backup på sygehuset. Dermed ophører Svendborg Sygehus med at være ’akutsygehus’ og bliver i stedet et specialsygehus med mulighed for fortsat at modtage visiterede akutte medicinske og geriatriske patienter. Omlægningen er allerede i gang: Traumer er allerede flyttet til OUH i Odense, og akutte ortopædkirurgiske patienter fra Kerteminde Kommune kører nu også til OUH i Odense.

Atriumgården på Svendborg Sygehus

Specialerne på fremtidens Svendborg Sygehus

Svendborg Sygehus har i dag mange specialer, og flere funktioner er i de senere år flyttet til Svendborg for at understøtte sygehusets profil. Det gælder fx Dedikeret Medicinsk Udredningscenter, som er flyttet fra Odense, så Diagnostisk Center i Svendborg nu dækker hele OUH, og patienter med hoftenære brud, som er samlet i Svendborg siden 1. april 2024.

Sygehuset får følgende faglige profil, som bygger på eksisterende funktioner på Svendborg Sygehus:

  • Medicinsk/geriatrisk funktion med modtagelse af visiterede, akutte patienter
  • Dagkirurgi og planlagt kirurgi, der kræver indlæggelse
  • Skadestuefunktion med lægelig backup
  • Fødselsfunktion (ukomplicerede fødsler)
  • Neurorehabilitering
  • Dialyse
  • Kliniske støttefunktioner – radiologi, laboratorie, intensiv
  • Demensvenligt sygehus
  • Forskning og uddannelse

Ombygning og nybyggeri på Svendborg Sygehus

Ved overgangen til specialsygehus vil der ske løbende ombygning og nybygning på Svendborg Sygehus.

F.eks. skal flest muligt patientstuer kun have én seng. Af hensyn til at sikre den samlede kapacitet på OUH bygges der først i Svendborg, når det nye OUH er taget i brug.

Svendborg Sygehus udefra
APPFWU02V