Skip til primært indhold

Nordjysk entreprenør skal opføre voksenpsykiatrien på det nye OUH

Det bliver den nordjyske entreprenør A. Enggaard A/S, der skal stå for at bygge, finansiere og vedligeholde det byggeri, som skal rumme voksenpsykiatrien på det nye OUH. Det besluttede det syddanske regionsråd på mødet i dag.

Når Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense slår dørene op om nogle år, bliver det som et samlet sygehus, hvor somatikken og psykiatrien bliver tæt integreret. Det syddanske regionsråd har tidligere besluttet, at den voksenpsykiatriske afdeling på det nye universitetshospital skal opføres og drives i et offentligt-privat partnerskab. Projektet har nu været i udbud, og på regionsrådsmødet i dag satte rådet navn på den private samarbejdspartner.

Det bliver den nordjyske storentreprenør A. Enggaard A/S, der sammen med AART Architects A/S og NIRAS A/S kommer til at bygge den voksenpsykiatriske afdeling, og Velliv, Pension & Livsforsikring A/S kommer til at stå for finansieringen af byggeriet. Som en del af OPP-kontrakten kommer entreprenøren også til at stå for udvendigt at drive og vedligeholde bygningerne i en 20-årig periode. 

Bedste tilbud i forholdet mellem pris og kvalitet
OPP-projektet fra A. Enggaard A/S blev valgt, fordi det udgjorde det bedste tilbud i forholdet mellem pris og kvalitet. Regionens samlede udgifter over 20 år bliver på 599 mio. kr.

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), siger:

”Vinderprojektet sikrer i sit design og ydre udtryk på smukkeste vis integration med det øvrige universitetshospital. Samtidig matcher den indvendige indretning de særlige behov psykiatrien har.  Med OPP-modellen skyder vi genvej, så behandling af fysisk og psykisk sygdom kan komme i gang cirka samtidig på det, der bliver Danmarks største nybyggede sygehus. Vi kan dermed opnå den integration af den somatiske og psykiatriske behandling, som er så vigtig i arbejdet med at give vores psykiatriske patienter den bedst mulige behandling.” 

Psykiatrien bliver styrket
Regionsrådet besluttede allerede i 2015, at voksenpsykiatrien ved det nye OUH skulle bygges i et offentligt-privat partnerskab. Siden de første formelle forberedelser gik i gang, er projektet blevet væsentligt udvidet – både fysisk og prismæssigt. Der er i regionens nye psykiatriplan afsat midler til at styrke psykiatrien, og sammen med finanslovsmidler og løbende tilførsel af flere penge fra regionsrådet har det medvirket til, at psykiatrien ved det nye universitetshospital får et markant løft.

Formanden for Region Syddanmarks psykiatriudvalg, Thies Mathiasen (DF), siger:

”Det er en ambitiøs og god plan, vi har lagt for den nye voksenpsykiatri på det nye OUH. Den nye psykiatriske afdeling kommer til at rumme 142 senge, og det er langt flere end der oprindeligt var planlagt. Og med projektet fra A. Enggaard A/S har vi i regionsrådet valgt det projekt, der bedst understøtter moderne behandlingsmetoder med stor fokus på reduktion af tvang og fysisk aktivitet og bevægelse. Det er ikke det billigste projekt for regionen, men det er det bedste for patienterne og vores medarbejdere og det er det vigtigste.”

Psykiatriprojektet bygger på erfaringer med de nyeste psykiatribyggerier i regionen og i Danmark.

Region Syddanmark forventer, at de nye voksenpsykiatriske afdelinger på det nye OUH står færdige i foråret 2024, så de kan tages i brug samtidig med de øvrige dele af det nye universitetshospital.

Enhedslisten stemte imod forslaget. 

 

Fakta
Den nye voksenpsykiatriske afdeling på det nye OUH bliver på omkring 20.000 kvadratmeter og kommer til at rumme 142 senge på enestuer. Sengene bliver fordelt på otte sengeafsnit. Afdelingen kommer desuden til at rumme et telepsykiatrisk center, en forskningsenhed, et nyt afsnit for spiseforstyrrelser og et nyt rehabiliteringsafsnit. 

Afdelingen bliver arbejdsplads for cirka 600 medarbejdere.

APPFWU01V