Skip til primært indhold

Undersøgelse på OUH: Frivillige er guld værd for patienter

Hvordan oplever patienter frivillighed på OUH?

Det spørgsmål behandler en ny undersøgelse, som Patient- og Pårørendeservice på OUH har fået lavet. Og konklusionen er klar: Frivillige på OUH spiller en væsentlig og positiv rolle i at forbedre patienternes oplevelse og trivsel under deres sygehusophold. De fleste patienter er taknemmelige og tilfredse med de frivillige indsatser.

Bag undersøgelsen står Syddansk Sundhedsinnovation, som i foråret 2024 har observeret frivillige tilbud på OUH, interviewet patienter og pårørende og delt spørgeskemaer ud til patienter og pårørende.

Stor tilfredshed
Overordnet viser undersøgelsen, at patienter og pårørende værdsætter de frivilliges tilstedeværelse og støtte. 63 % af de adspurgte oplever i høj grad, at de frivillige har bidraget positivt til deres ophold på sygehuset, mens 25 % mener, at det samme gør sig gældende i nogen grad. Og 13 % oplever, at de frivillige har bidraget positivt i mindre grad.    

De frivilliges tilstedeværelse og tilbud skaber særligt værdi for patienter og pårørende på følgende fire områder:

  • Praktisk hjælp
  • Støtte i sygdommen
  • Hjælp til håndtering af følelser og bekymringer
  • Stemning og nærvær

Hvad kan vi gøre bedre?
I undersøgelsen har patienter og pårørende også haft mulighed for at give udtryk for, hvad de gerne ville ændre i forhold til frivillighed på OUH. Og flere peger på mere frivillighed. Man skal kunne møde de frivillige på flere tidspunkter.

Læs hele undersøgelsen.

APPFWU01V