Skip til primært indhold

Corona ift. uddannelsessøgende

Corona ift. uddannelsessøgende

Senest opdateret d. 02.07.2021:

Pjece til de uddannelsessøgende

Test af uddannelsessøgende på OUH
Regionen opfordrer kraftigt til, at ALLE uddannelsessøgende lader sig teste for Covid19, forud for praktik på OUH. Testen skal ligge så tæt på opstart som muligt. max. 2 dage før. Podningen kan bestilles via www.coronaprover.dk. Testen skal være en PCR-test og ikke en kvik-test.
 
Nyt: Uddannelsessøgende, der møder op uden at være testet: 

OUH afviser ikke uddannelsessøgende, der møder op og tilkendegiver, at de ikke er blevet testet. Den uddannelsessøgende skal dog straks sendes til test, og den studerende/eleven må komme igen, når de har fået et negativt svar på test. Testen skal ikke forevises.
 
Uddannelsessøgende, der har haft Corona og som derfor ikke vil kunne testes negative ved en test:
Uddannelsessøgende, der har været smittet med Corona, kan ikke forventes at være negative ved test før 8 uger efter 1. positive test. I denne periode udgør de ikke en smitterisiko.
 
Regler for selvisolation følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der i skrivende stund er: 

 • Testet positiv med symptomer - smittefri og kan ophæve selvisolation 48 timer efter, at symptomer er forsvundet.
 • Testet positiv uden symptomer - selvisolation indtil 7 dage efter positiv test. 

 
Test under praktik / klinisk praksis: Studerende og elever skal ligesom det faste personale lade sig teste løbende og med samme hyppighed.

 • Studerende og elever, der er ansat ved Region Syddanmark kan trække selvpodningskit ved selvbetjeningsstanderne.
 • Studerende og elever, der ikke er ansat ved Region Syddanmark kan lade sig pode i barakken eller i samfundssporet.
   
  Vaccination af uddannelsessøgende på OUH
  Region, kommuner og uddannelsesinstitutioner er enige om, at uddannelsessøgende i praktik / klinisk praksis, skal vaccineres i takt med det øvrige personale på afdelingen. Dette uanset den uddannelsessøgendes ansættelsessted. 
   
  Der er endnu kun et begrænset antal vacciner i Danmark, og derfor prioriteres vaccinerne til det frontpersonale, der er i størst risiko for smitte. Det vil sige, at uddannelsessøgende på COVID-afsnit, FAM, intensiv eller andre afdelinger og afsnit med høj risiko for smitte, er de første til at få tilbudt vaccinen sammen med det øvrige personale. Studerende på afdelinger eller afsnit, der endnu ikke er blevet tilbudt vaccinen, vil få tilbuddet samtidig med, at personalet på den pågældende afdeling bliver tilbudt vaccination.
   
  Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre, at de uddannelsessøgende kommer med på vaccinationslisterne på lige fod med det øvrige sundhedspersonale. Afdelingerne skal blot sende cpr-numre med tilhørende afdeling på de studerende til Økonomi og Plan (ØP), så får medarbejderne i ØP dem med i systemet. 
   

 
 

Opdateret d. 23.09.2020 kl. 15.50:

 

Denne pjece til studerende og elever i praktik på sygehuse og i kommuner er netop udkommet. Den vedrører forholdsregler i forhold til Covid-19, hvor der blandt andet opfordres til, at man lader sig teste for Covid-19 3-4 dage inden praktikstart.

 

Opdateret 20.08.2020 kl. 15.20:

Orientering til studerende i klinik i efteråret 2020 ift. Covid-19: 
Hvis du har symptomer på Covid-19   
Studerende i klinisk ophold skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på Covid-19 - og tage kontakt til dit praktiksted, der eventuelt vil henvise dig til test.


Studerende, der er kommet hjem fra udlandet inden for de sidste 2 uger før praktikstart

Studerende skal følge de retningslinjer som gælder for personalet på OUH. Hvis du som studerende har været på ferie i et land, som Udenrigsministeriet har kategoriseret som orange eller rødt, må du IKKE møde op på dit praktiksted. Du skal kontakte praktikstedet per mail eller telefon og følge deres anvisninger.

 

 

 

OUH finder det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig kan passe eventuel fritidsarbejde i primær sektor.

På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og i samråd med både Dansk Sygeplejeråd og infektionsmedicins afdeling, OUH, finder OUH det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig passer eventuel fritidsarbejde i primær sektor og andre steder.
Vi forudsætter, at man som uddannelsessøgende og medarbejder i sundhedssektoren udviser en særlig omhyggelighed ved omgang med mulige smittede i kraft  af ens viden om hygiejniske forholdsregler generelt og specifikke  forholdsregler i forbindelse med Coronavirus.

 

Opdateret 18.03.2020 kl. 14.33:

Der er nu oprettet en side som denne, der hedder Leder eller vejleder på OUH under corona-forløbet. Du kan finde siden i stien ovenfor eller klikke her.

 

Opdateret d. 18.03.2020 kl. 14.17:

På denne side bliver der løbende lagt undersider med information til specifikke faggrupper. I kan se fanerne til højre.

 

Opdateret d. 18.03.2020 kl. 12.12.

Som elev og studerende på OUH kan du her læse retningslinjer for dit praktikophold i relation til Corona-virusset:

Alle uddannelsessøgende skal holde sig orienteret om de generelle forholdsregler for personale omkring Corona via OUH´s hjemmeside.

De uddannelsessøgende skal minimum 1 gang dagligt orientere sig på denne nyhedsside, da ændringer ift. uddannelsessøgende vil blive bragt her.

OBS på smitte i fritidsjobs!
Studerende, som er i praktik på OUH, og som har fritidsjob, skal i den forbindelse – og i forbindelse med privat aktivitet i øvrigt – være særligt opmærksomme på risiko for smittespredning. Det er vigtigt, at I hele tiden tager jeres forholdsregler og er opmærksomme på symptomer. Reagér, hvis I mærker selv milde symptomer. Dette er afgørende for at stoppe smittespredning. I har en helt særlig rolle og forpligtigelse, når I færdes på sygehuset, hvor der er mange sårbare borgere.

I kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til at hindre smittespredning her.

 

Opdateret 13.03.2020 kl. 16.14.

Alle elever og studerende fortsætter i praktik på OUH
Studerende og elever med planlagte formelle praktikophold sidestilles med medarbejdere og gennemfører for de flestes vedkommende deres praktikophold som planlagt (se undtagelser nedenfor). Praktik gennemføres af følgende grunde:

vi ønsker ikke at forsinke deres uddannelsesforløb
vi skal bruge deres ressourcer fremadrettet i den aktuelle situation

På denne side lægges beskeder og information, som er direkte målrettet afdelings- og afsnitsledere samt vejledere til elever og studerende.

 

Senest opdateret d. 02.07.2021

Pjece til uddannelsessøgende

Test af uddannelsessøgende på OUH
Regionen opfordrer kraftigt til, at ALLE uddannelsessøgende lader sig teste for Covid19, forud for praktik på OUH. Testen skal ligger så tæt på opstart som muligt, max. 2 dage før. Podningen kan bestilles via www.coronaprover.dk. Testen skal være en PCR-test og ikke en kvik-test.
 
Nyt: Uddannelsessøgende, der møder op uden at være testet:
 
OUH afviser ikke uddannelsessøgende, der møder op og tilkendegiver, at de ikke er blevet testet. Den uddannelsessøgende skal dog straks sendes til test, og den studerende/eleven må komme igen, når de har fået et negativt svar på test. Testen skal ikke forevises.
 

Uddannelsessøgende, der har haft Corona og som derfor ikke vil kunne testes negative ved en test:
Uddannelsessøgende, der har været smittet med Corona, kan ikke forventes at være negative ved test før 8 uger efter 1. positive test. I denne periode udgør de ikke en smitterisiko.
 
Regler for selvisolation følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der i skrivende stund er: 
• Testet positiv med symptomer - smittefri og kan ophæve selvisolation 48 timer efter, at symptomer er forsvundet. 
 
• Testet positiv uden symptomer - selvisolation indtil 7 dage efter positiv test.
 
Test under praktik / klinisk praksis:

 • Studerende og elever skal ligesom det faste personale lade sig teste løbende og med samme hyppighed.
 • Studerende og elever, der er ansat ved Region Syddanmark kan trække selvpodningskit ved selvbetjeningsstanderne.

Studerende og elever, der ikke er ansat ved Region Syddanmark kan lade sig pode i barakken eller i samfundssporet.
 
Vaccination af uddannelsessøgende på OUH
Region, kommuner og uddannelsesinstitutioner er enige om, at uddannelsessøgende i praktik / klinisk praksis, skal vaccineres i takt med det øvrige personale på afdelingen. Dette uanset den uddannelsessøgendes ansættelsessted. 
 
Der er endnu kun et begrænset antal vacciner i Danmark, og derfor prioriteres vaccinerne til det frontpersonale, der er i størst risiko for smitte. Det vil sige, at uddannelsessøgende på COVID-afsnit, FAM, intensiv eller andre afdelinger og afsnit med høj risiko for smitte, er de første til at få tilbudt vaccinen sammen med det øvrige personale. Studerende på afdelinger eller afsnit, der endnu ikke er blevet tilbudt vaccinen, vil få tilbuddet samtidig med, at personalet på den pågældende afdeling bliver tilbudt vaccination.
 
 

Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre, at de uddannelsessøgende kommer med på vaccinationslisterne på lige fod med det øvrige sundhedspersonale. Afdelingerne skal blot sende cpr-numre med tilhørende afdeling på de studerende til Økonomi og Plan (ØP), så får medarbejderne i ØP dem med i systemet.  
 

Opdateret d. 23.09.2020 kl. 15.40:

 

Denne pjece til studerende og elever i praktik på sygehuse og i kommuner er netop udkommet. Den vedrører forholdsregler i forhold til Covid-19 samt en kraftig opfordring til at lade sig teste 3-4 dage inden praktikstart. Pjecen findes også på den side, der er henvendt til studerende og elever.

 

Opdateret 20.08.2020 kl. 15.35:

 

Orientering vedr. studerende i klinik i efteråret 2020 ift. Covid-19: 
Hvis de har symptomer på Covid-19   
Studerende i klinisk ophold skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer: De skal blive hjemme, hvis de har symptomer på Covid-19 - og tage kontakt til deres praktiksted, som eventuelt vil henvise dem til test.


 

Opdateret 20.03.2020 kl. 12.01:

OUH finder det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig kan passe eventuel fritidsarbejde i primær sektor.

På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og i samråd med både Dansk Sygeplejeråd og infektionsmedicins afdeling, OUH, finder OUH det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig passer eventuel fritidsarbejde i primær sektor og andre steder.
Vi forudsætter, at man som uddannelsessøgende og medarbejder i sundhedssektoren udviser en særlig omhyggelighed ved omgang med mulige smittede i kraft  af ens viden om hygiejniske forholdsregler generelt og specifikke  forholdsregler i forbindelse med Coronavirus.

 

Opdateret d. 19.03.2020:

 Læs udtalelse fra sygeplejefaglige direktør, Mathilde Schmidt-Petersen om coronasituationen og klinisk uddannelse og praktik - find linket ude til højre på denne side

APPFWU02V