Skip til primært indhold

H2

­­­­­­­­Afsnit for blod- og kræftsygdomme hos børn og unge

Information

Oversygeplejerske Louise Baden

Ledende overlæge Sine Lykkedegn 

H2 modtager børn og unge i alderen 0-17 år med hæmatologiske og onkologiske sygdomme, dvs. med sygdomme af både godartet og ondartet karakter.

Af godartet karakter kan børnene have sjældne sygdomme i blodet f.eks. blodmangel (anæmi) og mangel på blodplader (ITP).

Af ondartet karakter kan børnene have kræft i blodet (leukæmi), lymfekræft, svulster i organer (f.eks. hjernetumorer) og andre yderst sjældne kræftsygdomme.

Børnene kommer fra hele Region Syddanmark og for visse specielle sygdomme fra det øvrige Jylland og Sjælland.

Der er ingen faste besøgstider på H2.

Der er kun adgang for besøgende, som er raske, og som ikke har været udsat for smitsomme sygdomme – særligt skoldkopper!

Det indlagte barn og søskende:
Hvis dit barn og evt. søskende har haft skoldkopper, er der ingen risiko for smitte. Hvis dit barn har været udsat for skoldkoppesmitte, skal afdelingen orienteres øjeblikkeligt mhp. evt. forebyggende behandling. Søskende, som de seneste 3 uger har været udsat for skoldkoppesmitte, må ikke opholde sig på H2. Søskende må ikke overnatte i afsnittet.

Da afsnittet behandler børn med nedsat immunforsvar, stiller vi store krav til hygiejnen, hvilket gælder alle, som færdes på H2.

Der er opsat håndsprit ved indgangene, på alle stuer, ved håndvaske, i køkkenet, opholdsstuen og legestuen. Vi opfordrer alle til at bruge disse flittigt for at mindske generel smitterisiko i afsnittet.

Alle familier får under indlæggelsen tilknyttet minimum 1 kontaktlæge og 2-3 kontaktsygeplejersker.

Hensigten er at skabe bedst mulig kontinuitet i barnets forløb, pleje og behandling, hvilket kontaktpersonerne er ansvarlige for. Vi tilstræber, så vidt det er muligt, at alle familier tilses/passes af deres kontaktpersoner, men I må dog forvente at I også passes/tilses af afdelingens øvrige personale.

Plejepersonalet er oftest de første, I møder på afsnittet. De vil tage imod jer og vise jer til rette.

I vil få tildelt en stue, hvor I skal bo under pågældende indlæggelse. Afsnittet har 7 enestuer, deriblandt én ungdomsstue og 2 isolationsstuer, samt et daghospital, hvor der dagligt kommer børn til ambulant behandling. Der er eget toilet og bad på de fleste stuer, og TV, DVD og PlayStation. I sengebordet er der en skuffe, som kan låses – gør brug af dette, da der desværre er sket tyverier på afdelingen.

Jeres barn vil blive vejet og målt og ofte har vi brug for blodprøver, hvor der afhængigt af barnets alder anvendes et lokalbedøvende plaster (også kaldet ”trylle-plaster”).

Afhængigt af hvad vi mistænker af sygdomme, vil I blive introduceret for et udredningsprogram, da det er overordentligt vigtigt at vide den eksakte diagnose for at iværksætte den rette behandling. Vi vil udlevere relevant skriftligt materiale/pjecer på baggrund af jeres barns forløb og forsøge at informere og besvare alle spørgsmål, I måtte have. HUSK – der findes ikke dumme spørgsmål, men mange ubesvarede spørgsmål.

På gangen er der en tavle med en oversigt over, hvilken sygeplejerske, der tager vare på dig og dit barn. Desuden kan I se billeder af personalet.

På H2 tilbyder vi altid og forventer samtidigt, at én forældre indlægges sammen med jeres barn/unge. Vi har stor respekt for, at I kender jeres barn bedst, og jeres tilstedeværelse og ekspertise giver en tryghed, som har afgørende betydning for jeres barns trivsel og forløb i en fremmed hospitalsverden.

Vi vil informere, støtte og oplære jer i det nye og fremmede, som skal ske for jeres barn.

Vi vil samarbejde med jer om plejen af jeres barn ud fra værdierne ærlighed og åbenhed. Det er overordentligt vigtigt for os som personale, at vi ved, hvordan jeres barn og I har det, og at I fortæller os det. På den måde kan vi bedre tilrettelægge jeres barns pleje og behandling og have fokus på det, som I har brug for her og nu.

Af mere praktisk karakter bedes I sørge for oprydning på jeres stue. Dvs. sætte jeres ting ind i skabet frem for på gulvet, således vores serviceassistenter kan gøre ordenligt rent på stuen. I bedes bringe brugt service ud i køkkenet, udskifte fyldte affaldsposer samt skifte sengelinned på jeres barns seng og ved udskrivelse tage det af og lægge det til vask i skyllerummet. Tusind tak for hjælpen.

Den største aktivitet ligger i hverdagene i tidsrummet 07-17. Der er stuegang, diverse undersøgelser/ operationer, og det er også i dagtimerne, de fleste behandlinger finder sted.

Personalet samles til for-stuegang mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.45-09.15 samt onsdag og fredag kl. 09-09.30. Desuden afholdes tværfaglig konference hver onsdag kl. 13-13.30. Plejepersonalet skifter vagt tre gange i døgnet, hvor der holdes et kort møde om, hvad status er for de børn og unge, som befinder sig på afdelingen. Vagtskifte sker mellem kl. 07-08, kl.15-16 og kl. 23-24. I disse tidsrum kan I selvfølgelig ALTID få fat i personalet, men vi vil bede jer vurdere om jeres henvendelse kan vente til efter konferencen/mødet.

Skolen OUH

Er jeres barn i den undervisningspligtige alder (0. - 9. klasse), er der tilbud om undervisning i Skolen OUH. Læs mere om Skolen OUH her

Legestuen

Legestuen på H2 er børnenes "fristed" og her er fokus på det raske barn og alle former for leg. Dette betyder, at der ikke tages blodprøver, startes behandling, foretages undersøgelser o.lign. hér. Vores pædagog hedder Ann-Berit, og hun tilstræber, at der altid er en hyggelig stemning, hvor børnene kan komme i kontakt med hinanden, spille spil, synge, være kreative og ikke mindst lege.

Andre aktiviteter

Vi får af og til besøg af Legehelte, hospitalsklovne, musikere, en fortæller m.m. Se Hvad kan man lave på hospitalet?

Kan findes på børnecancerfondens app: ”Børnekræft”.

Her kan I læse om sygdom, behandling, forholdsregler arrangementer på H2 m.m. App’en opdateres løbende.

Syv indlagte børn på H2 har skrevet en sang og indspillet en musikvideo i samarbejde med lærerne i Skolen OUH.

I sangen fortæller børnene bl.a. om, hvordan det er at være indlagt på H2 og få kemoterapi. 

Se videoen på YouTube her: https://www.youtube.com/watch?v=urWcG_ZbhtA

APPFWU01V