Skip til primært indhold

Sorggruppe

Sorggruppen er et tilbud til alle forældre, som mister et barn fra 14. graviditetsuge og op til tre måneder efter fødslen. Tilbuddet gælder uanset omstændighederne omkring forløbet. I Region Syddanmark er sorggrupperne placeret i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

Når man mister et barn, kan man opleve kaotiske tanker og følelser, som er svære at mestre alene. Følelser og reaktioner som angst, tristhed, søvnløshed, tomhedsfølelse, manglende koncentration, manglende lyst til at være sammen med andre samt ubalance i parforholdet er almindelige. Det er ikke altid, at omgivelserne er i stand til at forstå det - og selvom de er forstående, kan det sommetider være hjælpsomt at tale med andre, der kender følelserne fra egne erfaringer.

Enhver oplever sorgen på sin måde og støttes i det. Emnerne i gruppen bestemmes af, hvad deltagerne synes er vigtigt at tale om. Det kunne eksempelvis være: 

  • Svære valg og beslutninger i graviditeten
  • Oplevelsen af skyld
  • Omstændighederne omkring barnets fødsel og død
  • Forældrenes beskrivelse af barnet og de følelser, der knytter sig til det
  • Sorg og sorgreaktioner
  • Omgivelsernes reaktioner
  • Fremtiden
  • Tilbagevending til hverdagen og arbejde/studie.
  • Sorgen fysiske og psykiske udtryk

Et gruppeforløb

Deltagelse i sorggruppe er primært et tilbud om et gruppeforløb sammen med andre forældre, der har mistet. I sorggruppen er der tavshedspligt, som gælder både forældre og sorggruppeledere. Sorggruppen mødes en fast hverdag i dagtimerne i alt 7 gange. Gruppestart sker løbende, og der kan således være op til cirka to måneders ventetid fra hændelse til sorggruppestart. Nogle forældre kan af forskellige årsager have brug for en individuel samtale forud for gruppeforløbet, eller eventuelt 1-2 samtaler som alternativ til deltagelse i sorggruppen.

Henvisning

Henvisning til sorggruppen sker gennem fødestedets personale, i forbindelse med den konkrete hændelse. I ugerne efter fødslen eller barnets død vil forældrene blive kontaktet af sorggruppelederne ved opringning eller mail.

Yderligere information

Landsforeningen Spædbarnsdød

Regler for sorgorlov

Du finder desuden vores patientinformationer om at miste i menuen til venstre.

Sorggruppelederne på OUH

De to sorggruppeledere på OUH har begge stor erfaring inden for graviditet, fødsel og tiden efter fødslen suppleret med en psykoterapeutisk efteruddannelse. Du kan læse mere om sorggruppelederne på OUH nedenfor. Desuden har OUH ansat en forsker, der blandt andet skal stå for evaluering og kvalitetssikring af arbejdet med sorggrupperne.

Rikke Bertram Grunddal

Rikke Bertram Grunddal

Jordemoder og psykoterapeaut

Er leder i sorggruppen og varetager samtaleforløb i Familieambulatoriet for gravide med særlige behov.


Wicki Bergholdt Burkal

Wicki Bergholdt Burkal

Jordemoder

Leder i sorggruppen og sonograf i Ultralyd for Gravide på OUH.


APPFWU01V