Skip til primært indhold

Reumatologisk sygdom og medikamentel behandling heraf øger risikoen for kompliceret graviditet, og graviditet kan give reumatologisk sygdomsaktivitet. Derfor skal klinikken sikre gravide individuel rådgivning før graviditet og specialiseret opfølgning under graviditet.

Før graviditet

Alle patienter (både mænd og kvinder)  med gigt i leddene eller bindevævssygdomme, som har planer om familieforøgelse og som er bosiddende i Region Syddanmark, er velkomne til at blive henvist forud for graviditet. Samtalen er målrettet jeres behov, og vi vil blandt andet komme omkring optimalt tidspunkt for graviditet og medicin før og under graviditet.

Under graviditet

Vi tilbyder alle gravide ambulant kontrol i højtspecialiseret fælles ambulatorium med fødselslæge (obstetrikker) og gigtlæge (reumatolog) efter individuelt behov, dog mindst en gang pr. trimester. Formålet er at give en ensartet vejledning og tilrettelægge en fælles observations- og behandlingsplan.

Efter fødsel

Vi tilbyder alle gravide opfølgning 4 til 6 uger efter fødsel. Herefter afsluttes du/I til henvisende afdeling. Ved dette besøg har vi fokus på fødslen, mor og barns trivsel og den fremadrettede behandlingsplan.

Kontakt os

Mail: ReumaGravid@rsyd.dk 

Anne Voss, specialeansvarlig overlæge, Reumatologisk Afdeling C
Hanne Merete Lindegaard, overlæge, Reumatologisk Afdeling C

Til vores samarbejdspartnere i Region Syddanmark

Center for gravide med gigt- og bindevævssygdomme: en højt specialiseret funktion i intern medicin: reumatologi og gynækologi/obstetrik

Forsknings affiliering: ReumaGravid

Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital
Gynækologisk – Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Ansvarlige for Center for gravide med gigt- og bindevævssygdomme:

Anne Voss, specialeansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor, reumatologisk afdeling C, OUH
Hanne Merete Lindegaard, overlæge, ph.d., klinisk lektor, reumatologisk afdeling C, OUH
Camilla Tea Præstegaard, H-læge, gynækologisk – obstetrisk afdeling, OUH
Lise Lotte Andersen, overlæge, gynækologisk – obstetrisk afdeling, OUH

Formål

Formålet med centeret er at sikre høj, ensartet faglighed og helhed i patientforløbet. Centeret omfatter en behandlergruppe med særlig viden, en henvisningsplatform til reumatologiske kolleger og en sekretariatsfunktion, der koordinerer de ambulante forløb i fælles ambulatorium.

Baggrund

Reumatologisk sygdom og medikamentel behandling heraf øger risikoen for kompliceret graviditet, og graviditet kan give reumatologisk sygdomsaktivitet.

Effekt

Centeret sikrer gravide individuel rådgivning før graviditet og specialiseret opfølgning under graviditet. Centeret sikrer et samlet forløb med én indgang, hvor vi tilgodeser patienternes lige ret til sundhed.

Hvem skal henvises

Alle patienter med reumatologiske sygdomme (diagnosekode M05-09, M30-36, M45-46) inklusive antifosfolipidantistofsyndrom (D68.6)) som overvejer graviditet (prækonceptionel samtale), og alle der har opnået graviditet. Det er den behandlende reumatolog i Region Syddanmark (praktiserende speciallæge eller hospitalslæge), der henviser. Patienten afsluttes fra graviditetsklinikken efter prækonceptionel samtale og skal genhenvises ved indtrådt graviditet. Ca. 1 måned efter fødsel afsluttes patienten til henvisende læge.

Ydelse

APPFWU01V