Skip til primært indhold

Radiografuddannelsen

En kort gennemgang af radiografuddannelsen og praktikperioderne

Om Radiografuddannelsen

Radiografuddannelsen er en mellemlang videregående sundhedsuddannelse, der giver ret til betegnelsen professionsbachelor i radiografi.
Uddannelsen varer 3½ år og veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning. Uddannelsen finder sted i Aalborg, Odense og København med klinisk undervisning på de pågældende regioners sygehuse.

Du begynder uddannelsen med en basisdel på 2 år og vælger derefter en af tre studieretninger:

• Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
• Radiologisk billeddiagnostik
• Stråleterapi 

Som radiografstuderende er der mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet.
Studerer du på University College Lillebælt i Odense (UCL) foregår den kliniske undervisning (ca. 57 uger) på Region Syddanmarks sygehuse. Du skal påregne at du under uddannelsens forskellige kliniske semestre skal rundt på flere af regionens sygehuse, og f.eks. ikke kan tage alt din praktik på Odense Universitets Hospital (OUH).
For yderligere information om uddannelsen kan du læse mere om radiografuddannelsen på University College Lillebælts hjemmeside her: Læs mere om radiografuddannelsen på ULC.dk

Studiepraktik i Radiologisk Afdeling, OUH Odense

Radiologisk afdeling på Odense Universitetshospital i Odense tilbyder mulighed for studiepraktik for afgangselever på gymnasiale uddannelser eller HF, samt ansøgere, der har færdiggjort en af disse uddannelser. Studiepraktik er målrettet uddannelsessøgende, der har en klar forventning om, hvilken uddannelse de gerne vil have, og uddannelsessøgende med særlig behov for afklaring om den ønskelige uddannelse.
Den interesserede ansøger skal i første omgang kontakte studievejlederen på radiografuddannelsen for yderligere information om uddannelsen og optagelseskravene. Hvis den uddannelsesansøgende stadigvæk er interesseret og opfylder/er ved at opfylde kravene jf. ovenstående, kontaktes en af de nedenstående uddannelsesansvarlige radiografer for at arrangere studiepraktikken. 
Længden af studiepraktikken er en dag, hvor ansøgeren, efter introduktion, går sammen med en uddannelsesansvarlig radiograf i afdelingen. Studiepraktikken tilbydes hele året.
For information om Radiologisk Afdeling, OUH (Odense) kan du læse på vores hjemmeside

Radiologisk afdeling, OUH (Odense)

Person

Saeed Bahrami

Uddannelsesansvarlig radiograf

Radiologisk afdeling


6441 2144
Person

Lars Jensen

Uddannelsesansvarlig radiograf

Radiologisk Afdeling


6541 21 44
APPFWU02V