Skip til primært indhold

Operation på Gynækologisk Afdeling

På Gynækologisk Afdeling foretager vi både ambulante operationer, hvor du kommer hjem samme dag, og operationer som efterfølgende vil kræve indlæggelse. Hvis du skal indlægges efter din operation, vil operationen altid foregå på OUH Odense.

Operation

På Gynækologisk Afdeling foretager vi både operationer i dagskirurgi, dvs. hvor du kommer hjem samme dag, og operationer som efterfølgende kræver indlæggelse. Skal du opereres i dagskirurgi, foregår dette i Gynækologisk Ambulatorium på Svendborg Sygehus eller på Odense Universitetshospital, mens operationer med efterfølgende indlæggelse foregår på Gynækologisk Operationsafsnit på Odense Universitetshospital.

Hvem bliver opereret på Gynækologisk Operationsafsnit i Odense?

På vores operationsafsnit opererer vi patienter med gynækologiske og obstetriske lidelser, som bl.a.:

  • Godartede cyster og muskelknuder i underlivet
  • Gentagne fremfald af underlivet (nedsynkning)
  • Komplicerede nedre urinvejslidelser og ufrivillig vandladning
  • Gynækologiske kræftsygdomme (i samarbejde med Onkologisk Afdeling R og Kirurgisk Afdeling A)
  • Kejsersnit efter en lægelig vurdering

Hvem bliver opereret i Gynækologisk Ambulatorium i Odense og Svendborg?

I den dagkirurgiske del af vores ambulatorier tager vi os både at modtagelse, behandling, opvågning og udskrivning af patienter samme dag. Dette kan være:

  • Kikkertundersøgelser
  • Behandling af kønsvorter
  • Keglesnit

Tidspunkt for operation

Operationsafsnittet på Odense Universitetshospital varetager både planlagte og akutte operationer; derfor kan rækkefølgen af de planlagte operationer af og til blive ændret på selve operationsdagen. I få tilfælde kan det være nødvendigt at aflyse eller udskyde en planlagt operation på grund af akutte operationer.

Pårørende

Hvis du skal opereres, er du velkommen til at tage en pårørende med. Skal du opereres på vores operationsafsnit, er din pårørende velkommen til at følge dig til operationsgangen. Under operationen er det ikke muligt for din pårørende at opholde sig på operationsafsnittet.

Ved kejsersnit i rygmarvsbedøvelse er én enkelt pårørende dog velkommen til at være på operationsstuen under operationen.

Mobiltelefon

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på operationsafsnittet, så længe det ikke forstyrrer andre patienter eller personalet.

Personale og studerende

På operationsafsnittet og i ambulatorierne arbejder læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og jordemødre.

Desuden har Odense Universitetshospital ansvar for uddannelse af sundhedsfaglige studerende. Derfor vil der ofte være sygeplejerske-, medicin-, eller jordemoderstuderende med på undersøgelsesstuerne i ambulatoriet.

APPFWU02V