Skip til primært indhold

Årlige lederdage på OUH

På OUH har vi en række årlige fælles lederdage

Afdelingsledelsesseminar

En gang om året afholdes seminar for afdelingsledelserne på OUH. Her drøftes en række temaer inden for det strategiske ledelsesrum mellem direktion og afdelingsledelser. De fælles drøftelser styrker og udvikler samarbejdet på tværs af afdelingerne.

Lederdag for overlæger

På den årlige lederdag for overlæger sætter vi fokus på overlægens ledelsesrum og betydningen af et tæt samarbejde med resten af ledelseslaget om OUH’s udvikling. Dagens program består oftest af oplæg, drøftelser og paneldebat om et aktuelt tema.

Funktionslederdag

Funktionslederne er ledere af medarbejdere på OUH. Til den årlige funktionslederdag deles viden og erfaringer på tværs af gruppen. Dagen er desuden en mulighed for direktionen og afdelingsledelserne til at få nogle input til de rammer og forudsætninger, som der skabes for funktionslederne.

Læs mere om organisationen OUH

APPFWU02V