Skip til primært indhold

Børne- og Unge Palliativt Team

Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark tilbyder specialiseret lindrende behandling, støtte og rådgivning til familier i Region Syddanmark, der har et barn/ungt menneske (0-17 år) med livstruende eller uhelbredelig sygdom.

Palliation drejer sig om at lindre de lidelser og problemer, som kan være forbundet med at få og leve med livstruende sygdom, og dermed fremme livskvaliteten for den syge og de pårørende.

Lidelserne kan både være fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle.

Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark arbejder tværfagligt og består af en palliationslæge, to palliationssygeplejersker, en fysioterapeut, en socialrådgiver, en psykolog, en præst og et frivilligt netværk.

Vi har udgående funktion fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH, i hele Region Syddanmark.

Vi kommer til familiens hjem, og under indlæggelse på en af regionens børneafdelinger eller institutioner, og understøtter og styrker muligheden for, at barnet/den unge kan tilbringe mest mulig tid i eget hjem og have muligheden for at dø hjemme, hvis det bliver aktuelt og det er familiens valg.

Vi tilbyder hjælp, støtte og rådgivning til børn/unge og deres familier med komplekse symptomer og behov for specialiseret palliativ indsats. Når et barn/ungt menneske rammes af livstruende, uhelbredelig sygdom, kommer hele familien under pres, både følelsesmæssigt og praktisk i forhold til at få hverdagen til at fungere.

Problemstillingerne kan for eksempel være

 • Fysiske symptomer hos barnet/den unge – eksempelvis smerter
 • Sociale og økonomiske forhold
 • Psykologiske og følelsesmæssige problemer/behov
 • Åndelige og eksistentielle overvejelser
 • Støtte og rådgivning til familien
 • Støtte til familien, hvis barnet/den unge dør

Indsatsen startes op sideløbende med sygdommens primære behandlingsforløb.

Vi samarbejder tæt med barnets/den unges øvrige kontaktflader, som for eksempel praktiserende læge, hjemmesygeplejersker, kommunale terapeuter og den regionale børneafdeling. Desuden tilbyder vi råd og vejledning, herunder supervision af og videndeling med de lokale samarbejdspartnere.

Ikke alle børn med livstruende tilstande har brug for kontinuerlig palliation, indsatsen kan veksle med behovet og er individuel.

Vi arbejder ud fra WHO’s definition af palliativ indsats målrettet børn, unge og deres familier:

 • Palliativ indsats til børn og unge omfatter barnets fysiske, psykiske, sociale og spirituelle behov samt støtte til familien.
 • Den palliative indsats iværksættes på diagnosetidspunktet og fortsætter uanset om barnet modtager behandling med kurativt sigte.
 • De sundhedsprofessionelle må evaluere og lindre barnets fysiske, psykiske og sociale belastninger.
 • Effektiv palliativ indsats forudsætter en tværfaglig tilgang som involverer familien og ressourcerne i familiens lokalområde.
 • Den palliative indsats kan ydes på hospitaler og andre institutioner såvel som i barnets eget hjem.

Barnet/den unge kan blive henvist til Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark af kontaktlægen på stamafdelingen eller af egen læge.

Henvisningen vurderes i løbet af 1-2 dage efter modtagelsen, og læge og sygeplejerske kontakter familien inden for få dage.

Første besøg på barnets/den unges stamafdeling eller i familiens hjem tilstræbes afholdt i løbet af 1-2 uger efter modtagelse af henvisningen.

Henvisningen sendes elektronisk til:

Odense Universitetshospital
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Børneambulatoriet
Att: Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark

APPFWU01V