Skip til primært indhold

Center for Lægelig Uddannelse

Center for Lægelig Uddannelse

Center for Lægelig Uddannelse (CLU) har ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med Direktionen, det lægelige uddannelsesudvalg på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger. Her på siden finder du materiale og links knyttet til lægers videreuddannelse.

Link til CLUs intranet

APPFWU01V