Skip til primært indhold

Nøgletal for OUH

Her finder du tal om OUH, som fx vores behandlingskapacitet, patienttilfredshed og antal medarbejdere.  

OUH i tal

Antal normerede senge:

896

Antal behandlinger:

Ca. 985.000 ambulante besøg, heraf 109.000 akut ambulante.
 
Ca. 96.600 udskrevne patienter med i alt ca. 311.000 sengedage.

Regionsfunktioner:

296 ud af 315

Højt specialiserede funktioner:

432 ud af 656

Landsfunktioner:

19

De akut indlagte patienter

78% af de akut indlagte patienter er alt i alt tilfredse med deres indlæggelse.

De planlagt indlagte patienter

83% af de planlagt indlagte patienter er alt i alt tilfredse med deres indlæggelse

De ambulante patienter

88% af de ambulante patienter er alt i alt tilfredse med besøgets forløb.

Odense og Svendborg

  • 119 professorer
  • 78 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
  • 296 ph.d.-studerende

Uddannelse

Omkring 2.500 studerende og elever på 29 forskellige uddannelser

Kliniske afdelinger

41 kliniske afdelinger

Antal fuldtidsansatte april 2023

I alt:

9.417

Odense:

7.869

Svendborg:

1.402

Nyborg og Ærø:

139

Antal ansatte (personer) april 2023

I alt:

10.909

Odense:

9.063

Svendborg:

1.668

Nyborg og Ærø:

169

Sygeplejersker:

3.439                                 

Læger og tandlæger

1.869

SOSU, service- og rengøringsassistenter:

1.651

Lægesekretærer:

1.124

Bioanalytikere:

680

Radiografer: 

264

Øvrigt plejepersonale og radiografer: 

478

Ansatte i stabs- og serviceafdelinger:

461

Terapeuter:

260

Elever, løntilskud og fleks/skånejobs:

253

Jordemødre:

192

Budget i 2023

7,9 mia. kr. 

APPFWU02V