Skip til primært indhold

Nøgletal for OUH

Her finder du tal om OUH, som fx vores behandlingskapacitet, patienttilfredshed og antal medarbejdere.  

OUH i tal

Antal normerede senge:

965

Antal behandlinger:

Ca. 974.000 ambulante besøg, heraf 107.000 akut ambulante.
 
Ca. 94.500 udskrevne patienter med i alt ca. 315.000 sengedage.

Regionsfunktioner:

294 ud af 314

Højt specialiserede funktioner:

412 ud af 652

Landsfunktioner:

16

De akut indlagte patienter

78% af de akut indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

De planlagt indlagte patienter

84% af de planlagt indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

De ambulante patienter

87% af de ambulante patienter er i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med besøgets forløb.

Odense og Svendborg (2021)

  • 132 professorer
  • 82 adjungerede professorer
  • 109 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
  • 264 ph.d.-studerende

Uddannelse

Omkring 2.500 studerende og elever på 29 forskellige uddannelser

Kliniske afdelinger

42 kliniske afdelinger

Antal fuldtidsansatte maj 2021

I alt:

9.273

Odense:

8.222

Svendborg:

935

Nyborg og Ærø:

116

Antal ansatte (personer) maj 2021

I alt:

11.111

Odense:

9.792

Svendborg:

1.180

Nyborg og Ærø:

139

Sygeplejersker:

3.611                                      

Læger og tandlæger

1.828 

Service- og rengøringsassistenter:

1.754

Lægesekretærer:

1.107

Bioanalytikere:

714

Øvrigt plejepersonale og radiografer: 

678

Ansatte i stabs- og serviceafdelinger:

450

Terapeuter:

222

Elever, løntilskud og fleks/skånejobs:

251

Jordemødre:

201

Budget i 2021

7,4 mia. kr. 

APPFWU01V