Skip til primært indhold

Nøgletal for OUH

Her finder du tal om OUH, som fx vores behandlingskapacitet, patienttilfredshed og antal medarbejdere.  

OUH i tal

Antal normerede senge:

944

Antal behandlinger:

Ca. 989.000 ambulante besøg, heraf 122.000 akut ambulante.
 
Ca. 96.600 udskrevne patienter med i alt ca. 311.000 sengedage.

Regionsfunktioner:

294 ud af 314

Højt specialiserede funktioner:

412 ud af 652

Landsfunktioner:

16

De akut indlagte patienter

78% af de akut indlagte patienter er alt i alt tilfredse med deres indlæggelse.

De planlagt indlagte patienter

83% af de planlagt indlagte patienter er alt i alt tilfredse med deres indlæggelse

De ambulante patienter

88% af de ambulante patienter er alt i alt tilfredse med besøgets forløb.

Odense og Svendborg

  • 119 professorer
  • 85 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
  • 296 ph.d.-studerende

Uddannelse

Omkring 2.500 studerende og elever på 29 forskellige uddannelser

Kliniske afdelinger

41 kliniske afdelinger

Antal fuldtidsansatte maj 2022

I alt:

9.379

Odense:

8.385

Svendborg:

888

Nyborg og Ærø:

107

Antal ansatte (personer) maj 2022

I alt:

11.038

Odense:

9.731

Svendborg:

1.185

Nyborg og Ærø:

122

Sygeplejersker:

3.478                                      

Læger og tandlæger

1.853 

SOSU, service- og rengøringsassistenter:

1.669

Lægesekretærer:

1.133

Bioanalytikere:

735

Radiografer: 

258

Øvrigt plejepersonale og radiografer: 

461

Ansatte i stabs- og serviceafdelinger:

499

Terapeuter:

253

Elever, løntilskud og fleks/skånejobs:

251

Jordemødre:

185

Budget i 2022

7,6 mia. kr. 

APPFWU01V