Skip til primært indhold

Behovsstyret ambulatorium: Nu kan diabetespatienten få en tid, når det passer

Steno Diabetes Center Odense indfører et såkaldt bruger- og behovsstyret ambulatorium. Målet er at klæde patienterne bedst muligt på til at tage ansvar for deres egen sygdom og forløb, så de patienter, som har mest brug for hjælp, får tid, når de har behov.

SDCO har ændret på rutiner og procedurer i ambulatoriet, så der i højere grad er luft til patienter, som selv kan, og ressourcer til dem, der har mest behov for det. Modelfoto: Line Bloch Klostergaard

- Det er fantastisk, at man kan ringe ind og få en tid, når man brug for det. Jeg har leukæmi, hvilket betyder at jeg er meget på sygehuset. Og når jeg alligevel er herude, så er det genialt, at jeg kan komme på ambulatoriet samme dag i stedet for, at jeg skal frem og tilbage to gange.

Sådan siger 41-årige Tina Sølvstrøm Jeppesen, som har levet med type 2-diabetes siden 2009 og derudover kommer på OUH til behandling for leukæmi. Hun er blandt de patienter i klinikken på SDCO, som allerede har oplevet de ændringer, som SDCO gennemførte i august.

Efter sommerferien indførte SDCO det "bruger- og behovsstyrede ambulatorium" for de mennesker, som lever med diabetes og bliver fulgt på SDCO. Det drejer sig om 3500 patienter, som fortsat kommer til årskontrol og screeninger af fødder og øjne.

De får dog ikke længere en ny kontroltid med i hånden, når de går ud af døren.

I stedet skal patienter som Lene Sølvstrøm Jeppesen - i samarbejde med de sundhedsprofessionelle - selv være med til at vurdere, hvornår de har brug for en ny tid. Samtidigt klæder SDCO patienterne på til at kunne navigere i den nye virkelighed.  Patienterne skal i højere grad selv tage kontrol og ansvar i hverdagen med den kroniske sygdom.

- Det er virkelig fedt, at jeg kan ringe og få en telefontid med kort varsel. Så fra mig er det et kæmpe hurra for det nye tiltag, siger Tina Sølvstrøm Jeppesen.

Skaber mere luft

Ændringerne blev først sat i værk for knap to måneder siden, men der er allerede tegn på, at det har en effekt, fortæller chefsygeplejerske på SDCO, Lene Borgen Esmann.

En større del af tiderne i ambulatoriet er nu omlagt til såkaldte behovstider, som kan bookes på dagen, når patienten har brug for det.

- Alt tyder på, at det skaber den ønskede effekt med flere ledige tider i ambulatoriet. Samtidig har vi ikke oplevet den storm af opkald fra patienter, som jeg måske havde forventet. Nu tror jeg faktisk slet ikke, at vi kommer til at opleve det, siger hun.

Ambitionen er at skabe et bæredygtigt diabetesambulatorium til fremtidens sundhedsvæsen, hvor der bliver færre ressourcer med flere og flere ældre og mennesker med kroniske sygdomme – som for eksempel diabetes.

- Den tid, vi finder, skal bruges til at understøtte de patienter, som har et særligt behov, når de efterspørger det. Det bliver afgørende i fremtiden, fordi vi ved, hvordan demografien vil udvikle sig på diabetesområdet, og presset på sundhedsvæsenet kun vil stige, siger Lene Borgen Esmann.

Brev i e-Boks

Ændringerne er en del af en indsats med at bryde med rutiner og kultur, hvor alle patienter får det samme tilbud. Nogle patienter er i stand til at klare sig selv og har et ønske om at gøre det, mens andre har behov for mere kontakt til ambulatoriet. I august modtog alle patienterne hos SDCO et brev i e-Boks, hvor de blev informeret om ændringerne i ambulatoriet.

- Vi har i forvejen indført behandlerteams, og alle patienter har fået tildelt en primærlæge, som er en speciallæge, som har ansvaret for det samlede forløb for patienten på SDCO. Man ved på den måde, hvem man bliver mødt af, når man kommer ind af døren. Det bruger- og behovsstyrede ambulatorium lægger sig i forlængelse af det, så vi nu i højere grad fokuserer mere på de patienter, som har brug for det, mens de patienter, som kan klare sig selv, får mulighed for at gøre det, siger ledende overlæge og klinikchef på SDCO, Michael Røder.

Michael Røder og Lene Borgen Esmann understreger dog, at SDCO naturligvis ikke giver slip på patienten, så alle fortsat vil blive indkaldt til deres årlige kontrol (årsstatus, red.) og fulgt tæt, når der er brug for det. Desuden kan man som patient altid kontakte SDCO og bede om en aftale - når der er behov for det.

Styrker kompetencer

Et vigtigt element i det nye koncept er etableringen af Kompetencecentret i SDCO. Her bliver patienterne oplært i at måle deres blodtryk og udstyret med et blodtryksapparat, så de selv kan måle det derhjemme.

Indtil videre har flere end 200 patienter været forbi de to sygeplejersker på 6. etage på SDCO, fortæller projektleder Eva Mittag.

- Ved at løfte kompetencerne hos patienterne f.eks. i at måle blodtryk hjemme eller i anvendelsen af teknologi kan vi understøtte det bruger- og behovsstyrede ambulatorium. Det er både et tiltag, som hjælper os i takt med, at der bliver færre ressourcer i fremtiden, men det er også et tiltag, der gør, at patienten får mere kontrol og ansvar over egen sygdom, siger hun.

Det behovs- og brugerstyrede ambulatorium og tanken om at slippe patienterne fri er en del af ambitionen om at skabe fremtidens diabetesambulatorium, fortæller chefsygeplejerske Lene Borgen Esmann.

- Hvis vi i fremtiden skal lykkes med at sikre det bedste liv for mennesker med diabetes, så kan vi se på demografien, at vi er nødt til at ændre på den måde, vi gør tingene på. Dem, der kan selv, de skal selv, så vi kan finde tid og ressourcer til de patienter, der har brug for den.

Klinikchef Michael Røder tilføjer:

- Med Kompetencecentret forsøger vi at udvide fokus hos patienterne, da vi ved, at det gode komplikationsfrie liv med diabetes ikke kun handler om blodsukkerkontrol, men blandt andet også om blodtrykskontrol.

Fakta - Det bruger- og behovsstyrede ambulatorium

Nasteha Hussein er en af de to sygeplejersker i Kompetencecentret, som er del af det såkaldte bruger- og behovsstyrede ambulatorium på SDCO. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Få svar på de vigtigste spørgsmål her

Skal man som patient stadig komme på SDCO?

Man bliver fortsat indkaldt til kontrol en gang om året, hvor man både har samtale med sin primærlæge, får taget blod- og urinprøver samt screenet fødder og øjne.

Hvis man er ny-diagnosticeret med diabetes – hvad betyder ændringerne så?

Som nyopdaget diabetespatient er man del af et planlagt opstartsforløb. Det ændres der ikke på.

Bestemmer patienten selv, hvornår den næste tid skal være?

Har man behov, kan man altid kontakte ambulatoriet og få en konsultation på video, telefon eller ved fysisk fremmøde. Man kan også blot kontakte sin læge eller sygeplejerske.

Hvis man ikke foretager sig noget, bliver man så ikke kontaktet længere?

Alle patienter vil fortsat blive indkaldt til den årlige kontrol på SDCO.

I hvilke situationer skal patienten selv ringe til SDCO?

Patienten bør tage kontakt, hvis han eller hun har et behov. Det kan eksempelvis, at man er i en ny livssituation, hvor man er gravid. Det kan også være, man oplever meget svingende blodsukre, forhøjet blodtryk eller sår på sin fod.

APPFWU02V