Skip til primært indhold

Uddannelse for Social- og sundhedsassistenter

Uddannelse for Social- og sundhedsassistenter

Medicinsk Afdeling M/FAM modtager 2 social- og sundhedsassistentelever (SSA-elever) 3 gange om året. Eleverne er i deres 3. praktik, der varer i 12 uger.

SSA-uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor eleverne lærer henholdsvis på Social- og Sundhedsskolen Fyn og i praksis. Uddannelsen indeholder tre praktikker. 1. praktik foregår i primær sundhedstjeneste, 2. praktik på et psykiatrisk afsnit eller i socialpsykiatrien, og 3. praktik er i primærområdet indlagt en 12 ugers somatisk praktik med fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen. OUH modtager SSA-elever i 3. praktik.

Det er praktikvejledere, der varetager den daglige vejledning af eleverne.

Uddannelse og Kompetenceudvikling varetager planlægning og koordinering af praktikforløbene på OUH, således praktikken afvikles i henhold til gældende uddannelsesordning og bekendtgørelse. Uddannelse og Kompetenceudvikling varetager desuden den ansættende virksomhedsfunktion for elever, ansat ved OUH.

Uddannelse og Kompetenceudvikling samarbejder med Social- og Sundhedsskolen Fyn og de 10 fynske kommuner om koordinering og kvalificering af uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her.

 

APPFWU02V