Skip til primært indhold

Patienten først

”Patienten først” er vores tilgang og ambition, når vi på OUH i fællesskab skal skabe værdi for patienterne.

Patientpyramiden illustrerer, hvad vi på OUH mener, der skal til for at lykkes med at sætte patienten først - det er vores løfte til patienterne om at være patientens universitetshospital og en beskrivelse af den fælles, bærende tilgang til alt, hvad vi gør på hospitalet.

Patienten først

  • Vi ser patienten som ligeværdig. Vi er nærværende i vores relationer og inddrager patient og pårørende i behandlingen.
  • Vi er tilgængelige og taler med patienten og den pårørende i et sprog, de forstår, så de føler sig trygge, og vi undgår misforståelser.
  • Vi tager ansvar for rettidig behandling og slipper aldrig patienten, før andre har taget over.

Højeste faglighed

  • Vi stræber efter at levere den højeste kvalitet i enhver opgave og at leve op til anerkendte standarder.
  • Vi griber ind, hvis vi oplever, at opgaver bliver løst utilfredsstillende, og vi arbejder målrettet med at lære af vores fejl.
  • Vi dygtiggør os hver dag via forskning, uddannelse og innovation for at sikre højeste faglighed.

Helhed og ansvar

  • Vi kender vores særlige forpligtelser som universitetshospital regionalt, nationalt og internationalt, og vi arbejder aktivt med at udfylde denne rolle.
  • Vi samarbejder tillidsfuldt på tværs for at sikre det gode og sammenhængende patientforløb hele vejen gennem hospitalet.
  • Vi sikrer gode patientforløb gennem forpligtende samarbejde med den primære sundhedstjeneste.

Se Patientpyramiden og læs om, hvordan vi stræber efter det excellente, sætter patienten først i alle aspekter og hele tiden arbejder med forbedring.

APPFWU02V