Skip til primært indhold

Teams

Vi arbejder i diagnosespecifikke teams

I alle afsnit arbejder personalet i tværfaglige teams, som er inddelt efter kræftdiagnose. På den måde sikrer vi, at patienter behandles og plejes af personale med høj grad af specialiseret viden inden for den bestemte kræftsygdom.

Vi tilstræber kontinuitet omkring den enkelte patient, men du vil komme til at møde en del forskellige personaler under et forløb på afdelingen.

Afdelingens læger, sygeplejersker og andet personale deltager løbende i efteruddannelsesaktiviteter, så vores patienter får gavn af nyeste viden på området. 

Der er mange forskningsaktiviteter inden for de enkelte teams med den hensigt hele tide at kunne tilbyde den bedste behandling og pleje. 

Find dit team: 

A-teamet er specialiseret i at behandle kræft i hjernen, urinveje og de mandlige kønsorganer.

Inden du kommer på Onkologisk Afdeling R er du blevet udredt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Når vi modtager en patient til behandling sikrer vi, at diagnosen forinden er stillet ved vævsprøve og vurderer om alle relevante undersøgelser er bestilt eller allerede udført.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på en tværfaglig konference. Her beslutter speciallæger hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra flere andre afdelinger – fx Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling, en kirurgisk afdeling. Samspillet mellem de forskellige afdelinger er vigtig for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Patientansvarlig læge (PAL)

Der er flere læger i teamet. En af speciallægerne har et særligt ansvar for netop dit behandlingsforløb. Det er din patientansvarlige læge.
Din patientansvarlige læge har været med til at udarbejde en behandlingsplan, der vil blive drøftet med
dig.
Du vil også ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. De yngre læger er under supervision af speciallæger, og det vil altid være en speciallæge, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for dig.

Speciallæger i A-teamet er

Overlæge Niels Viggo Jensen
Overlæge Steinbjørn Hansen
Overlæge Lars Dysager
Ledende overlæge Christina Junker Nyborg
Ledende overlæge Inger Kaalund
Afdelingslæge Rikke Dahlrot
Afdelingslæge Jon Røikjær Henriksen

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

 • målet for behandling kan være helbredelse.
 • nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
 • der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet

Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

Læs mere om din sygdom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

G-teamet er specialiseret i at behandle kræft i mave/tarmsystem, lever, bugspytkirtel og galdeveje.

Inden du kommer på Onkologisk Afdeling R er du blevet udredt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Når vi modtager en patient til behandling sikrer vi, at diagnosen forinden er stillet ved vævsprøve og vurderer om alle relevante undersøgelser er bestilt eller allerede udført.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på en tværfaglig konference. Her beslutter speciallæger hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra flere andre afdelinger – fx Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling, en kirurgisk afdeling. Samspillet mellem de forskellige afdelinger er vigtig for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Patientansvarlig læge (PAL)

Der er flere læger i teamet. En af speciallægerne har et særligt ansvar for netop dit behandlingsforløb. Det er din patientansvarlige læge.
Din patientansvarlige læge har været med til at udarbejde en behandlingsplan, der vil blive drøftet med
dig.
Du vil også ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. De yngre læger er under supervision af speciallæger, og det vil altid være en speciallæge, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for dig.

Speciallæger i G-teamet er

Professor Per Pfeiffer
Overlæge Helle Anita Jensen
Overlæge Merete Krogh
Afdelingslæge Rana Bahij
Afdelingslæge Line Schmidt Tarpgaard
Afdelingslæge Mathilde Weisz Ejlsmark

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

 • målet for behandling kan være helbredelse.
 • nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
 • der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet

Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

Læs mere om din sygdom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

H-teamet er specialiseret i at behandle kræft i hoved-halsregion, hudkræft, modermærkekræft og skjoldbruskkirtelkræft.

Inden du kommer på Onkologisk Afdeling R er du blevet udredt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Når vi modtager en patient til behandling sikrer vi, at diagnosen forinden er stillet ved vævsprøve og vurderer om alle relevante undersøgelser er bestilt eller allerede udført.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på en tværfaglig konference. Her beslutter speciallæger hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra flere andre afdelinger – fx Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling, en kirurgisk afdeling. Samspillet mellem de forskellige afdelinger er vigtig for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Patientansvarlig læge (PAL)

er er flere læger i teamet. En af speciallægerne har et særligt ansvar for netop dit behandlingsforløb. Det er din patientansvarlige læge.
Din patientansvarlige læge har været med til at udarbejde en behandlingsplan, der vil blive drøftet med
dig.
Du vil også ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. De yngre læger er under supervision af speciallæger, og det vil altid være en speciallæge, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for dig.

Speciallæger i H-teamet er

Overlæge Lars Bastholt
Overlæge Niels Gyldenkerne
Overlæge Jørgen Johansen
Overlæge Lise Højberg
Overlæge Christina Ruhlmann
Overlæge Ruta Zukauskaite
Afdelingslæge Linda Holst-Christensen
Afdelingslæge Dana Bar-Shalom

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

 • målet for behandling kan være helbredelse.
 • nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
 • der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet

Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

Læs mere om din sygdom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

M-teamet er specialiseret i at behandle patienter med brystkræft

Inden du kommer på Onkologisk Afdeling R er du blevet udredt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Når vi modtager en patient til behandling sikrer vi, at diagnosen forinden er stillet ved vævsprøve og vurderer om alle relevante undersøgelser er bestilt eller allerede udført.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på en tværfaglig konference. Her beslutter speciallæger hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra flere andre afdelinger – fx Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling, en kirurgisk afdeling. Samspillet mellem de forskellige afdelinger er vigtig for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Patientansvarlig læge (PAL)

Der er flere læger i teamet. En af speciallægerne har et særligt ansvar for netop dit behandlingsforløb. Det er din patientansvarlige læge.
Din patientansvarlige læge har været med til at udarbejde en behandlingsplan, der vil blive drøftet med
dig.
Du vil også ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. De yngre læger er under supervision af speciallæger, og det vil altid være en speciallæge, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for dig.

Speciallæger i M-teamet er

Overlæge Søren Cold
Overlæge Mette Holck Nielsen
Overlæge Jeanette Dupont Jensen
Overlæge Annette Raskov Kodahl

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

 • målet for behandling kan være helbredelse.
 • nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
 • der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet

Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

Læs mere om din sygdom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Q-teamet er specialiseret i at behandle kræft i de kvindelige kønsorganer.

Inden du kommer på Onkologisk Afdeling R er du blevet udredt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Når vi modtager en patient til behandling sikrer vi, at diagnosen forinden er stillet ved vævsprøve og vurderer om alle relevante undersøgelser er bestilt eller allerede udført.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på en tværfaglig konference. Her beslutter speciallæger hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra flere andre afdelinger – fx Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling, en kirurgisk afdeling. Samspillet mellem de forskellige afdelinger er vigtig for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Patientansvarlig læge (PAL)

Der er flere læger i teamet. En af speciallægerne har et særligt ansvar for netop dit behandlingsforløb. Det er din patientansvarlige læge.
Din patientansvarlige læge har været med til at udarbejde en behandlingsplan, der vil blive drøftet med
dig.
Du vil også ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. De yngre læger er under supervision af speciallæger, og det vil altid være en speciallæge, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for dig.

Speciallæger i Q-teamet er

Overlæge Gitte-Bettina Nyvang
Ledende overlæge Anja Ør Knudsen
Overlæge Trine Lembrecht Jørgensen

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

 • målet for behandling kan være helbredelse.
 • nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
 • der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet

Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

Læs mere om din sygdom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

T-teamet er specialiseret i at behandle Lungekræft, spiserørskræft, metastaser fra ukendt primær tumor, samt strålebehandling af blodsygdomme.

Inden du kommer på Onkologisk Afdeling R er du blevet udredt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling.
Når vi modtager en patient til behandling sikrer vi, at diagnosen forinden er stillet ved vævsprøve og vurderer om alle relevante undersøgelser er bestilt eller allerede udført.

Patienter vil ofte først blive diskuteret på en tværfaglig konference. Her beslutter speciallæger hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra flere andre afdelinger – fx Patologisk Afdeling, Radiologisk Afdeling, en kirurgisk afdeling. Samspillet mellem de forskellige afdelinger er vigtig for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Langt de fleste behandlinger gives ambulant, hvilket betyder, at patienter møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid, og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles efter kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Patientansvarlig læge (PAL)

Der er flere læger i teamet. En af speciallægerne har et særligt ansvar for netop dit behandlingsforløb. Det er din patientansvarlige læge.
Din patientansvarlige læge har været med til at udarbejde en behandlingsplan, der vil blive drøftet med
dig.
Du vil også ofte møde yngre læger, som er læger på vej til at blive speciallæger. De yngre læger er under supervision af speciallæger, og det vil altid være en speciallæge, der beslutter hvilken behandling, der er den bedste for dig.

Speciallæger i T-teamet er

Ledende overlæge Karin Holmskov
Ledende overlæge Tine Schytte
Overlæge Lotte Holm Land
Overlæge Lise Eckhoff
Afdelingslæge Mia Jelin
Afdelingslæge Trine Skak Arnold
Afdelingslæge Camilla Bech-Jensen

Mål med behandling

Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

 • målet for behandling kan være helbredelse.
 • nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
 • der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet

Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

Læs mere om din sygdom på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

APPFWU02V