Skip til primært indhold

Covid-19 og graviditet, fødsel og barsel

Der kommer ofte nye anbefalinger i forhold til håndtering af corona/covid-19. På denne side vil vi forsøge at opdatere jer med de seneste informationer om håndtering af Coronavirus. Hvis I er I tvivl om noget, er I altid velkomne til at tage kontakt til den afdeling I skal besøge.

Krav om mundbind ophæves

Fra d. 10. marts 2022 er kravet om mundbind i det offentlige rum på sygehuse i Region Syddanmark ophævet. Vi følger stadig anbefalingerne om afstand, håndhygiejne, udluftning og rengøring. Der er enkelte situationer hvor der stadig skal bæres mundbind:

 • Personalet skal bære mundbind hvis det ikke er muligt at opretholde afstand på 1 meter til patienter.
 • Patienter skal bære mundbind hvis de har symptomer på eller er testet positive for COVID-19.
 • Pårørende skal ikke bære mundbind.

Vaccination af gravide og ammende

Fra d. 21. juli 2021 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide vaccineres mod COVID-19 i 2. og 3 trimester, og at ammende kan vaccineres med det samme. Data af gravide og ammende kvinder som er blevet vaccineret viser, at vaccinationen er lige så effektiv og sikker som til ikke-gravide og -ammende i samme aldersgruppe. Men der kan være mange spørgsmål, når man skal beslutte, om man som gravid eller ammende ønsker at blive vaccineret mod COVID-19. Derfor har Sundhedsstyrelsen samlet en masse viden og de hyppigste spørgsmål om vaccination af gravide og ammende (nederst) på denne side :

Vi anbefaler at du orienterer dig hos Sundhedsstyrelsen, og booker tid til vaccination ifølge anbefalingerne.

Hvis du har symptomer, har fået påvist COVID-19 eller har været i kontakt med en smittet

Hvis du som gravid oplever symptomer på COVID-19 (feber, ondt i halsen, hoste, ondt i muskler), har været i kontakt med én der har fået påvist COVID-19, eller du selv har fået påvist COVID-19, skal du ikke møde op til din aftale. Hvis du er eller kan være smittet, må du ikke gå ind på sygehuset eller aflægge besøg hos din konsultationsjordemoder. I stedet beder vi dig kontakte os hurtigst muligt, så aftaler vi et individuelt forløb for dine aftaler. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Hvis du er gravid og har fået påvist COVID-19, er der meget lille risiko for alvorlig sygdom. Langt de fleste gravide, der smittes med COVID-19, har enten slet ingen symptomer eller et sygdomsforløb med milde til moderate symptomer.

Gravide der er smittet med COVID-19 (positiv PCR-test) før graviditetsuge 24

Hvis du udvikler svære symptomer på COVID-19 (vejrtræknings-, tale- eller bevægelsesbesvær, åndenød, brystsmerter, forvirring) skal du kontakte din egen læge/vagtlæge.

Gravide der er smittet med COVID-19 (posivit PCR-test) fra og med graviditetsuge 24

Fra graviditetsuge 24 skal du være særlig opmærksom på at mærke liv (fosterbevægelser), som du plejer. Hvis du mærker mindre liv, skal du ringe til os på 65 41 23 44.

Hvis du ikke har symptomer på COVID-19, skal du blot følge de almindelige retningslinjer for smittede med COVID-19.

Hvis du har symptomer på COVID-19 og er vaccineret, skal du blot følge de almindelige retningslinjer for smittede med COVID-19. Du skal dog ringe til os på 6541 2344, hvis din temperatur er over 39,5 grader, hvis du har kraftig hovedpine, der ikke kan lindres med paracetamol, hvis du ikke kan få drukket nok væske eller ikke har vandladning flere gange i løbet af døgnet.

Hvis du har symptomer på COVID-19 og ikke er vaccineret, beder vi dig om at ringe til os på 6541 2344, så vi kan vejlede dig i forhold til dit forløb.

Hvis du udvikler svære symptomer på COVID-19 (vejrtræknings-, tale- eller bevægelsesbesvær, åndenød, brystsmerter, forvirring) skal du kontakte din egen læge/vagtlægen. 

Gode råd til gravide der er smittet med COVID-19

 • Drik mindst 2 liter væske i døgnet.
 • Vær opmærksom på om du har vandladning flere gange dagligt.
 • Bevæg dig og/eller lav venepumpeøvelser. Overvej evt. kompressionsstrømper, hvis du er sengeliggende og har et længere sygdomsforløb.
 • Ved feber kan du tage 1 gram paracetamol (Panodil, Pamol eller Pinex) 4 gange dagligt.
 • Når du måler temperatur, skal det være inden du tager paracetamol.

Når du skal til jordemoderkonsultation, scanning eller andre undersøgelser

Hvis du har en aftale på hospitalet eller i jordemoderkonsultationen, skal du og din evt. pårørende:

 • Blive hjemme hvis du har symptomer på eller er testet positiv for COVID-19 (se afsnit længere oppe).
 • Bruge mundbind hvis du har symptomer på eller er testet positive for COVID-19, og bryder din selvisolation for at blive tilset akut.
 • Møde op til aftalt tidspunkt (og ikke meget før), med mindre du får besked om andet.
 • Holde afstand på 1 meter, også i venteområderne.
 • Spritte/vaske hænder ofte – både når du kommer ind og når du går igen.

Podning

Hvis ikke du er færdigvaccineret (14 dage efter sidste stik) opfordrer vi til at du bliver podet for COVID-19 i forbindelse med en akut indlæggelse, f.eks. fødsel. Du vil blive tilbudt podning ved ankomst.

Vi opfordrer til at du bliver podet for COVID-19 forud for en planlagt indlæggelse som f.eks. igangsættelse eller planlagt kejsersnit - du vil modtage besked herom i din E-boks.

Du behøver ikke at blive podet for COVID-19 forud for et ambulant besøg som f.eks. scanning, jordemoderkonsultation eller ambulant igangsættelse.
 
Hvis du har overstået et COVID-forløb indenfor de sidste 12 måneder, eller er færdigvaccineret (dvs. det er gået mere end 14 dage efter dit 2. stik), behøver du ikke at blive podet for COVID-19, uanset typen af dit besøg.

Hvor mange må du tage med til ambulante samtaler, undersøgelser og behandling?

Ved både akutte og planlagte ambulante besøg (herunder jordemoderkonsultation) er det muligt at have 2 pårørende med (såfremt afstandskravene på 1 meter kan overholdes). Det er vigtigt, at du og din pårørende beskytter jer selv ved at holde afstand, bruge mundbind samt vaske/spritte hænder ofte.

Hvis du er testet positiv for corona, og har tid til en akut undersøgelse eller scanning, må du som udgangspunkt ikke medtage pårørende.


Ved scanning/undersøgelser i Ambulatorium for Gravide og Ultralyd for Gravide i stueetagen, er der i venteværelset kun adgang for dig, der er gravid. Du må medtage 1 pårørende men denne skal vente ude i fællesarealet, og må tilkaldes ved undersøgelsens start.

Hvor mange må du tage med ved indlæggelse?

Ved indlæggelse i graviditeten, igangsættelse af fødslen, og ved indlæggelse i barselsperioden er det muligt at have 1 pårørende med og derudover 1 besøgende ad gangen. Din partner har fortsat mulighed for at være medindlagt under igangsættelse af fødslen og i barselsperioden, han eller hun tæller da som din pårørende. Større søskende tæller tilsammen for 1 besøgende.

Under selve fødslen er det muligt at have 2 pårørende med (såfremt afstandskravene på 1 meter kan overholdes). Pårørende skal bære mundbind.

Pårørende der har symptomer på eller har fået påvist COVID-19, må desværre ikke være med til fødslen eller være medindlagt under igangsættelse eller i barselsperioden.

Dog gælder det, at hvis du og din pårørende begge samtidig har symptomer på COVID-19 og/eller begge samtidig har fået påvist COVID-19, må din pårørende gerne være med til fødslen, til kejsersnit, eller ved indlæggelse i barselsperioden. Dette er betinget af, at I begge isoleres sammen under hele indlæggelsen.

Efter fødslen

Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19.
I kan læse mere om Coronavirus og graviditet i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Gode råd til dig der er i øget risiko. Nedenfor ser du et uddrag fra vejledningen:


"Hvis du som nybagt mor har symptomer eller påvist COVID-19, kan du være sammen med dit nyfødte raske barn. I vil blive opfordret til at tage hurtigt hjem fra hospitalet, hvis alting er som det skal være, og I føler jer trygge. Sundhedsstyrelsen anbefaler mødre, der har symptomer eller påvist COVID-19 at amme deres barn. Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og mor og barn er raske, er det anbefalingen at du undgår tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer – dette ud fra et forsigtighedsprincip. Hvis jeres barn har brug for at komme på børneafdeling efter fødslen, vil det i de allerfleste tilfælde være sådan, at barnet ikke kan være sammen med sin mor, hvis hun er testet positiv for COVID-19. Når moren har været symptomfri i 48 timer, kan mor og barn forenes igen"

Forældre- og fødselsforberedelse

Som situationen er lige nu, tilbyder vi fødselsforberedelse som onlineundervisning (webinar). Læs mere om vores webinar her

Mere information

Sundhedsstyrelsen betragter gravide som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip. Du kan læse mere om personer i øget risiko på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.


Information om CORONA-virus på andre sprog kan ses her.

APPFWU01V