Skip til primært indhold

192 danskere behandlet for fyrværkeriskader

I de to døgn omkring nytåret 2023-2024 kom i alt 192 danskere til akut behandling efter fyrværkeri. Heraf var 34 af dem alvorlige skader og det er fortsat det lovlige fyrværkeri, som har givet flest skader (knap 90%). Det viser opgørelsen fra Ulykkesanalysegruppen på OUH.

Fyrværkeri og Traumecenter

I de to døgn omkring nytåret 2023-2024 kom i alt 192 danskere til akut behandling efter fyrværkeri. Heraf var 34 af dem alvorlige skader og det er fortsat det lovlige fyrværkeri, som har givet flest skader (knap 90%). Det viser opgørelsen fra Ulykkesanalysegruppen på OUH. Det er næsten identisk antal, baggrund og typer af skader i nytåret 2023/2024, som i 2023/2023.

I nytårsdøgnene 31.12.2023 og 1.1.2024 kom der i hele landet 192 personer til akut behandling pga. skader efter fyrværkeri, heraf var 34 alvorlige skader. Det er 3 færre tilskadekomne end nytåret 2022/2023, hvor 195 personer kom til skade. Blandt alle havde knap 30% øjennære skader, 24% skader på hænder og 17% brandsår. Det er fortsat især mænd der kommer til skade til nytår.

Det er fortsat det lovlige fyrværkeri, som har givet skaderne (knap 90%), men desværre er en fjerdedel af de tilskadekomne børn under 15 år. Det viser den årlige nationale analyse fra Ulykkesanalysegruppen på OUH.

Brugen af beskyttelsesbriller er lav

Kun en fjerdedel blandt både mænd og kvinder havde briller på. Det er meget lavt i forhold til anbefalingerne. Men de der faktisk havde dem på, reducerede skader nær øjnene med 50%.

Rammer også tilskuere og børn

Fyrværkeriskaderne ramte også tilskuerne og de blev skadet af de samme fyrværkerityper, som de der antændte. Derudover havde børn under 15 år 25% af skaderne, de 15-17 årige 12% og de 18-26 årige 25%. Det vil sige, at to ud af tre med skader er under 26 år. En tredjedel af børnene under 10 år havde selv antændt, mens det var betydeligt flere blandt de 11-14 årige (90%).

Raketter og batterier bag de fleste af skaderne

Det er i år raketter, efterfulgt af batterier, som har givet skaderne i år. 54 personer kom til skade af raketter, 33 personer af batterier og 32 personer af bomberør. Herunder var der hos 10 personer angivet ”ulovligt fyrværkeri”. Dog var der flere håndskader blandt de der antændte.

Mere information

Find mere information på Ulykkesanalysegruppens side.

Yderligere information og udtalelser om indsamlingsmetode, metodemæssige forbehold, detaljer mv. kan fås ved: Overlæge, professor Jens Lauritsen, telefon 6541 2293, mobil 2921 1806, eller ved Ulykkes Analyse Gruppen: uag@rsyd.dk 

APPFWU02V