Skip til primært indhold

Arbejdsmiljøarbejdet på OUH

På OUH arbejder vi systematisk med arbejdsmiljøarbejdet blandt andet via arbejdsmiljøcertificeringen

Et godt arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen og er i dialog. Dette er et arbejdsmiljøledelsessystem et godt systematisk redskab til.

OUH’s arbejdsmiljøledelsessystem er certificeret efter ISO 45001, som er en international anerkendt standard indenfor ledelsessystemer. Formålet med standarden er at forbedre arbejdsmiljøpræstationen ved at skabe gode og systematiske rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejderne om arbejdsmiljørisici, sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked. Med certificeringen sætter vi på OUH arbejdsmiljøarbejdet i system og sikrer således, at arbejdsmiljøet løbende bliver evalueret, så vi kan forbedre arbejdsmiljøindsatsene.  

Vi bruger arbejdsmiljøaudits til at vurdere arbejdsmiljøledelsessystemets effektivitet. 

Intern arbejdsmiljøaudit er OUH’s egenkontrol af, i hvor høj grad OUH’s arbejdsmiljøledelsessystemet lever op til OUH’s egne krav og ISO 14001 -standardens krav, og om arbejdsmiljøledelsessystemet er korrekt implementeret og vedligeholdt. Den interne arbejdsmiljøaudit bliver gennemført i første halvår af HR-Afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen og bliver afviklet ud fra et fireårigt arbejdsmiljøauditprogram for afdelingerne. 

Et eksternt certificeringsbureau varetager den eksterne arbejdsmiljøaudit. Den eksterne arbejdsmiljøaudit bliver som udgangspunkt gennemført i andet halvår med henblik på at afdække om arbejdsmiljøledelsessystemet (OUH’s arbejdsmiljøhåndbog) samt afdelingsspecifikke krav bliver efterlevet i organisationen.

APPFWU02V