Skip til primært indhold

BED-test

Binge Eating Disorder Questionnaire (BED-Q, spørgeskema)

I skemaet nedenfor bedes du besvare, hvor mange episoder med tvangsoverspisning du har haft om ugen gennem de seneste tre måneder. Tvangsoverspisning er karakteriseret ved, at du inden for et kort tidsrum (fx to timer) spiser væsentligt mere, end hvad der er normalt samt oplever, du ikke kan stoppe eller kontrollere, hvor meget du spiser.

Sæt kryds (“X”) ved hvor mange episoder med tvangsoverspisning du har haft om ugen.

Hvis det er forskelligt, hvor mange episoder med tvangsoverspisning du har haft om ugen gennem de seneste tre måneder så angiv et gennemsnit (fx 20 episoder på 12 uger = 1-3 episoder om ugen).

Har du ikke haft episoder med tvangsoverspisning indenfor de seneste tre måneder, skal du svare “Nej” i alle spørgsmålene.

OBS: Skemaet vises bedst på tablet eller computer.

Binge Eating Disorder (BED) spørgeskema
Indenfor de seneste tre måneder, har du: Nej


Ja,
mindre end 1 gang
om ugen
Ja,
1-3 gange
om ugen
Ja,
4-7 gange
om ugen
Ja,
8-13 gange
om ugen
Ja,
14 eller flere
gange om ugen
1. Haft episoder med tvangsoverspisning? (dvs. du indenfor et kort tidsrum (fx to timer) spiste væsentligt mere end hvad der er normalt)? 0 1 2 3 4 5
2. Mistet kontrollen over din spisning ved disse episoder? (fx at du ikke kunne stoppe med at spise, eller kontrollere, hvor meget du spiste?) 0 1 2 3 4 5
3. Haft episoder med tvangsoverspisning, hvor du spiste hurtigere end normalt? 0 1 2 3 4 5
4. Haft episoder med tvangsoverspisning, hvor du
spiste, til du var ubehagelig mæt?
0 1 2 3 4 5
5. Haft episoder med tvangsoverspisning, hvor du spiste store mængder mad, selvom du ikke var sulten? 0 1 2 3 4 5
6. Haft episoder med tvangsoverspisning, hvor du spiste alene, fordi du var flov over, hvor meget du spiste? 0 1 2 3 4 5
7. Haft episoder med tvangsoverspisning, hvor du følte væmmelse, depression eller skyld efter episoderne? 0 1 2 3 4 5
8. Kastet op, efter episoder med tvangsoverspisning? 0 1 2 3 4 5

9. Er du meget belastet af dine episoder med tvangsoverspisning? (Ja/Nej)

© 2019 Jakob Linnet All Rights Reserved

For at opfylde kriterier for BED skal:

•    Både spørgsmål 1 og 2 være 2 eller højere

•    Mindst tre spørgsmål fra 3 til 7 skal være 2 eller højere.

•    Spørgsmål 8 besvares med “Nej” eller “Ja, mindre end 1 gang om ugen”.

•    Spørgsmål 9 besvares med “Ja”.


Du kan vurdere belastningsgraden af BED symptomer ved at sammentælle tallene fra spørgsmål 1 til spørgsmål 7 ud fra følgende skala:

0 = Ingen BED symptomer

1-9 = Sub-kliniske BED symptomer (du opfylder ikke kriterier for BED, men har nogle af symptomerne på BED)

10-14 = Du har muligvis mild grad af BED

15-21 = Du har muligvis moderat grad af BED

22-28 = Du har muligvis svær grad af BED

29-35 = Du har muligvis ekstrem grad af BED

APPFWU02V