Skip til primært indhold

Forsikring

Information om forsikring og pension

Ved tegning af forsikring og pension gælder følgende:

  • Lov om forsikringsaftaler §3a og Lov om tilsyn med firmapensionskasser §9a:
    • ”Selskabet må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af aftaler efter denne lov anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes nuværende eller tidligere helbredstilstand.

Links til retsinformation:

APPFWU02V