Skip til primært indhold

Det typiske forløb vedr. Høreapparatbehandling

Forløb - høreapparat

Du kan blive henvist til Høreklinikken, OUH, på følgende måde:

  • fra ørelæge
  • fra anden sygehusafdeling
  • fra en audiologopæd, som typisk vil være tilknyttet Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi eller et andet kommunikationscenter.
  • Desuden kan du henvise dig selv til høreapparatfornyelse og være såkaldt selvhenvist. Det forhold, at man kan henvise sig selv til en hospitalsafdeling er specielt for høreomsorgen, og dette har været gældende siden høreomsorgen startede i Danmark.
  • Undtagelsesvis fra egen læge - afhænger af problemstillingen.

Vi skal gøre opmærksom på, at på Høreklinikken, Odense Universitetshospital, er undersøgelse, høreapparat og opfølgende instruktion gratis.

Vi skal også gøre opmærksom på, at et høreapparat, der er udleveret på Høreklinikken, er et lån og tilhører afdelingen. 
Høreapparater skal derfor returneres, hvis de ikke anvendes eller ved dødsfald.

Som hovedregel kan du forvente at blive indkaldt til en høreundersøgelse på Høreklinikken.

Hvis oplysningerne på henvisningen tyder på, at du har behov for hjælp fra anden instans, vil det blive iværksat. Det vil typisk dreje sig om hjælp fra en audiologopæd/Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

 

Når du møder på Høreklinikken, skal du registrere dig med dit sundhedskort i venteværelset.

Du vil herefter få foretaget en høreprøve af en audiologiassistent eller audiolog.
Denne høreprøve vil finde sted i en lydtæt boks, således at hørelsen bliver fastlagt så sikkert som muligt uden forstyrrende baggrundsstøj.

Når audiologiassistenten/audiologen har foretaget høreprøven, vil denne som regel også foreslå høreapparatbehandling, hvis dette skønnes nødvendigt.

Audiologiassistenten/audiologen vil ud fra høreprøve og uddybende spørgsmål tage stilling til, om der er behov for lægevurdering, tinnitusopfølgning, aftryk til øreprop m.v.

Såfremt der findes behov for yderligere tiltag, lægger audiologiassistenten/audiologen sammen med dig en plan for dette.

Du vil herefter blive orienteret om forskellige former for høreapparater, specielt vil der ved behov, blive lagt vægt på at orientere om fordele og ulemper ved:

  1. ørehængere, dvs. høreapparater, der sidder bag øret og er forbundet til en øreprop i øregangen med en tynd plastikslange og om
  2. kanalapparater, eller i-øret-høreapparater, som sidder i selve øregangen.

I en del tilfælde vil høretabets form, øregangsforhold m.m. betyde, at vi anbefaler en bestemt type høreapparat frem for et andet, men dine præferencer vil altid indgå i høreapparatvalget. Når du og audiologiassistenten/audiologen er blevet enige om, hvilken type høreapparat, der passer bedst til dig og dit høretab, sikres at du får en tid til høreapparattilpasning og evt. opfølgning med hjem – hvis det ikke er planlagt på forhånd.

Der vil typisk gå nogle uger fra tidspunktet for høreundersøgelsen til høreapparattilpasningen finder sted. I mange tilfælde, skal der udformes en øreprop tilpasset dit øre, og nogle høreapparater skal bestilles hjem fra leverandøren.

Når du møder til høreapparattilpasning, vil vi have det valgte høreapparat klar, og en audiologiassistent eller audiolog vil da foretage tilpasning/indstilling af høreapparatet, således at det passer til din hørelse og på den måde kompenserer for høretabet.

Du vil også få en kort instruktion i hvordan høreapparatet fungerer, hvordan det skal vedligeholdes, samt hvor og hvordan man skal henvende sig, hvis der opstår problemer med høreapparatet.

Hvis det er første gang, du får høreapparat, opfordrer vi dig til at kontakte dit lokale kommunikationscenter med henblik på en grundigere begynderundervisning.

Her har du mulighed for at træne procedurer som isætning af høreapparat, batteriskift og vedligehold. Du kan også få yderligere vejledning omkring kommunikation, høretaktik og høretekniske hjælpemidler, så du kan få det fulde udbytte af de nye høreapparater.

Høretekniske hjælpemidler kan fx være teleslynge, forstærkertelefon eller forstærkerdørklokke, hvis der er behov herfor.

 

APPFWU02V