Skip til primært indhold

Procesteknolog med studieretning i fødevareteknologi

Procesteknolog er en 2 årig akademiuddannelse

Procesteknolog er en 2 årig akademiuddannelse, som blandt andet kan tages på UC Lillebælt. Læs mere om uddannelsen her: Procesteknolog | UddannelsesGuiden.

OUH modtager et varierende antal studerende. De studerendes praktik afvikles i Logistikafdelingen Køkkensektionen. Praktikken er af 12 ugers varighed. Uddannelse og Kompetenceudvikling varetager koordineringen af de studerendes praktik i samarbejde med køkkenet.

Den studerende er tilknyttet en vejleder i Køkkensektionen. Praktikafdelingen er ansvarlig for den studerendes uddannelsesforløb og at læringsudbytte opfyldes i henhold til gældende uddannelsesbekendtgørelse for administrationsbachelor.

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Uddannelseskoordinator

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


6541 7993
APPFWU02V