Skip til primært indhold

Lægelig direktør Kim Brixen

Kim Brixen tiltrådte som lægelig direktør på OUH 1. september 2014. 

Uddannelse

Kim Brixen er uddannet læge fra Århus Universitet i 1984 og har en Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet fra 1996. I 1999 blev han speciallæge i endokrinologi og i 2010 blev han udnævnt til professor i osteoporose.

Erhverv

Kim har en solid videnskabelig produktion bag sig med mere end 220 videnskabelige publikationer og har været vejleder for en række PhD-studerende. Han har været formand for dansk Knoglemedicinsk Selskab og siden Dansk Endokrinologisk Selskab.

I 1998 blev Kim Brixen ansat på OUH som førstereservelæge og sidenhen som overlæge på Endokrinologisk Afdeling. Fra 2007-2014 var Kim institutleder ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

APPFWU01V