Skip til primært indhold

Uddannelse til sygeplejerske i Hudafdeling I og Allergicentret

Sådan uddanner du dig til sygeplejerske hos os.

Som sygeplejestuderende på Hudafdeling I og Allergicentret vil du opleve at blive inddraget i hele processen fra udredning til behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme samt forskellige former for hudkræft.

Vi lægger stor vægt på, at du både får indsigt i de faglige og sociale værdier, vi har på afdelingen, og vi arbejder ud fra ”Strategi for sygeplejen” - Med patienten først som hovedmotto. Vores dygtige vejledere sørger for at styrke indsatsen på det prægraduate arbejde, så du bliver klædt godt på i dit fremtidige virke som sygeplejerske.

Hvis du endnu ikke har besluttet om sygeplejerskeuddannelsen er vejen frem for dig, kan du læse flere fakta om uddannelsen og den kliniske undervisning på OUH.

Patientgrundlaget i ambulatoriet er både børn og voksne. Dermatologien er et stort speciale med ca. 2000 diagnosekoder. Du får indblik i pleje og behandling af blandt andet patienter med immunologiske sår (kommer hovedsageligt i I daghospital), patienter med bulløse lidelser, eksem eller psoriasis og patienter med hud- eller modermærkekræft. Derudover modtager afdelingen patienter til undersøgelse og behandling for kønssygdomme.

Hudafdeling I og Allergicentret består af                         

  • I – dagsafsnit 7.sal
  • I - ambulatorium
  • Allergicentret

Afdelingens 3 afsnit fungerer særskilt med hver sin daglige ledelse bestående af overlæge og afdelingssygeplejerske. Dagafsnittet 7. sal og I-ambulatoriet deler læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sekretærer. Allergicentret har også læger fra andre specialer samt faste sygeplejersker, og en laborant.

I-ambulatoriet modtager dagligt nyhenviste patienter, som ved første besøg får en diagnose og bliver fulgt i et kortere eller længere forløb i daghospitalet eller i ambulatoriet alt efter diagnosen. Sygeplejen i ambulatoriet er at hjælpe patienten med at acceptere diagnosen, samt at håndtere sygdommen og sammen med os finde frem til den rette behandling. Patienterne modtager en del information og vejledning, og du som studerende får mulighed for at medvirke til, at patienten bedre kan håndtere sin sygdom.

Læs mere om Hudafdeling I og Allergicentret.

Tina Haubjerg Madsen,
Sygeplejerske, Klinisk vejleder,
Hudambulatoriet, stuen, Indgang 142

Marianne Ringsing,
Sygeplejerske, Klinisk vejleder
Allergicentret, 1. sal, Indgang 142

Charlotte Schou,
Sygeplejerske, Klinisk vejleder
Hudambulatoriet, 7. Sal Patienthotellet

UCL’s hjemmeside kan du finde:

  • Studieordninger
  • Semesterbeskrivelser og prøvekriterier (gældende fra foråret 2021)
  • Meritforløb
  • Professionsdidaktiske metoder
  • Øvrige studiedokumenter
  • Uddannelsens bekendtgørelse, samt love og bekendtgørelser
APPFWU02V