Skip til primært indhold

Når du skal til ambulant undersøgelse

Her kan du få et overblik over Hjertemedicinsk Ambulatoriums primære områder og undersøgelser og finde det, der er relevant for dig.

Velkommen i Hjertemedicinsk Ambulatorium, hvor vi undersøger patienter for hjertesygdomme

Du kan blive henvist til ambulatoriet af din egen læge, fra et andet sygehus/anden afdeling eller som led i opfølgende kontrol efter du har været indlagt og behandlet på afdeling B.

Ambulatoriet er baseret på et tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker med særlig kompetence indenfor udredning og behandling af hjertemedicinske patienter.

Ambulatoriet er tilknyttet forskellige områder og udfører undersøgelser, som du kan læse om nedenfor.

Ambulatoriets primære områder

Velkommen i hjertesvigtambulatoriet, hvor vi hjælper patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet (hjerteinsufficiens).

I Hjertesvigtambulatoriet møder du et højt specialiseret tværfagligt team af læger og sygeplejersker.

Vi tilbyder

 • avanceret hjertesvigtbehandling
 • optimering af din medicinske behandling, undervisning, vejledning og støtte i en livssituation med hjertesvigt
 • en familie-fokuseret tilgang i vores undervisning og vejledning 

Her kan du læse patientinformation

Velkommen i Forebyggelse- og efterbehandlingsambulatoriet (FOBA), hvor vi hjælper patienter med forsnævringer i hjertets blodforsyning (åreforkalkning).

Vi tilbyder undervisning om

 • iskæmisk hjertesygdom og symptomer 
 • forebyggelse af risikofaktorer til iskæmisk hjertesygdom
 • medicin, virkning og bivirkning
 • hensigtsmæssig adfærd og reaktion i forhold til iskæmisk hjertesygdom

Vi henviser også til fysisk rehabilitering, diætisk vejledning med mere.

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til pacemaker- og ICD-ambulatoriet, hvor du går til kontrol med din pacemaker eller ICD.

Pacemakeren er en lille computer, der korrigerer hjertet ved for hurtig hjerterytme. Alle patienter med pacemaker eller ICD går i et ambulant kontrolforløb, hvor vi kontrollerer batteristatus samt sikrer, at de tekniske indstillinger er optimalt tilpasset den enkelte patient.
De fleste patienter med ICD tilknyttes desuden hjemmemonitorerings-data, fra hjemmemonitorering i Region Syddanmark, som vi tilgår via ICD-ambulatoriet på OUH.

Her kan du læse patientinformation

Velkommen i AK-ambulatoriet, for patienter som er i livslang blodfortyndende medicinsk behandling (AK-behandling) med Marevan. 

Vi tilbyder undervisning i at

 • tage blodprøver til INR-bestemmelse (måling af hvor tykt blodet er)
 • dosere den rette marevan-dosis på baggrund af målt INR-værdi.

Din INR-værdi skal ligge mellem to og tre. Det er vigtigt, at dine INR-tal er så godt reguleret som muligt. Hvis de er for lave, er der risiko for, at dit blod størkner for hurtigt, og du er ikke godt nok beskyttet mod blodpropper. Hvis de er for høje, er risikoen for blødning øget, fordi blodet er for tyndt.

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til Atrieflimrenambulatoriet, hvor vi hjælper patienter med hjerterytmeforstyrrelser i hjertets forkamre.

Du kan blive henvist til Atrieflimrenambulatoriet af din egen læge, fra et andet sygehus/anden afdeling eller som led i opfølgende kontrol efter du har været indlagt og behandlet i afdeling B.

Vi tilbyder

 • samtale om hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den
 • information om hvilken behandling, vi kan tilbyde dig
 • opfølgning på og eventuelt ændring af allerede iværksat behandling

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til Iskæmiambulatoriet, hvor vi hjælper patienter med smerter i hjertet og som oplever at være forpustede.

Du kan blive henvist til Iskæmiambulatoriet af din egen læge, fra et andet sygehus/anden afdeling eller som led i opfølgende kontrol efter du har været indlagt og behandlet i Hjertemedicinsk afdeling B.

Vi tilbyder

 • klarlægning af smerteproblematikken, symptomer og tidligere sygdom
 • samtale om hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den
 • opfølgning på patienter efter ballonudvidelse og anden behandling
 • ultralydsundersøgelse (Ekkokardiografi) af hjertet - der viser hvordan, dit hjerte er bygget op
 • information om hvilken behandling, vi kan tilbyde dig 

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til Hjerteklapambulatoriet                           
Her modtager vi henviste patienter til vurdering og udredning for hjerteklapsygdomme.

Vi tilbyder

 • ultralydsscanning (ekkokardiografi), som led i udredning af hjerteklapsygdomme og kontrol af en allerede kendt hjerteklapsygdom herunder ultralydsscanning af hjertet (TTE)
  og ultralydsscanning via spiserøret (TEE)
 • samtale med læge/sygeplejerske med særlig kompetence indenfor udredning og behandling af patienter med hjerteklapsygdomme 

Hjerteklapambulatoriet har et tværfagligt samarbejde med afdeling T (Thoraxkirurgisk afdeling).
På den måde sikrer vi dig et enstrenget og effektivt forløb, der sikkert og trygt fører dig fra diagnose, til et ambulant forløb, til eventuelt hjerteklapoperation og efterfølgende genoptræning og ambulant opfølgning.

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til GUCH-ambulatoriet, hvor vi følger patienter med medfødte hjertefejl.

GUCH er en forkortelse for Grown Up Congenital Heart Disease.

Har du en medfødt hjertefejl, bliver du henvist til GUCH-ambulatoriet fra børneafdelingen, når du fylder 18 år.

Vi tilbyder

 • samtale med læge om, hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den
 • information om, hvilken behandling vi kan tilbyde dig
 • kontrol med ultralydsscanning og hjertekardiogram suppleret med MR- og CT-scanninger
 • båndoptagelse af hjerterytmen ved mistake om hjerterytmeforstyrrelser
 • vejledning ved graviditet

Her kan du læse patientinformation 

Velkommen til Genetikambulatoriet, hvor vi hjælper patienter med arvelige hjertesygdomme.

Du kan blive henvist til Genetikambulatoriet af din egen læge, fra et andet sygehus/anden afdeling eller som led i opfølgende kontrol, efter du har været indlagt og behandlet i afdeling B.

Vi tilbyder

 • udredning af om sygdommen er arvelig - hvis den er arvelig, tager vi en blodprøve til gentest
 • at tegne et stamtræ og indhente oplysninger i form af obduktionsrapporter og samtykke til at læse familiemedlemmers journaler, for at kortlægge om familiemedlemmers sygdomshistorie er relevant for din sygdom
 • samtale om, hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den
 • information om, hvilken behandling vi kan tilbyde dig
 • opfølgning på allerede iværksat behandling
 • familie-undersøgelse og henvisning til sygehuse

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til Lipidambulatoriet, hvor vi modtager patienter til udredning og behandling for kolesterol- og fedtstofskiftesygdomme (Genetisk).

Når du skal til ambulant kontrol, er du velkommen til at tage en pårørende med til samtalen.

Ambulatoriet består af et fast team af læger, sekretærer og sygeplejersker.

Vi tilbyder

 • samtale om, hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den
 • information om, hvilken behandling vi kan tilbyde dig
 • opfølgning på allerede iværksat behandling

Her kan du læse patientinformation

Velkommen til Lipidambulatoriet hvor vi modtager patienter til udredning og behandling for kolesterol- og fedtstofskiftesygdomme.

Når du skal til ambulant kontrol, er du velkommen til at tage en pårørende med til at deltage i samtalen.

Ambulatoriet består af et fast team af læger, sekretærer og sygeplejersker.

Vi tilbyder

samtale om hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den
information om hvilken behandling, vi kan tilbyde dig
opfølgning op på allerede iværksat behandling

Her kan du læse patientinformation

Vi udfører følgende undersøgelser

For at undersøge din hjerterytme overvåger vi hjerterytmen via holtermonitorering / R-test over dage eller uger, med en bærbar enhed der optager din hjerterytme.

Her kan du læse patientinfomation

For at undersøge dit blodtryk måler vi det med faste intervaller over et døgn med et bærbart blodtryksapparat (blodtryksmonitorering).

Her kan du læse patientinformation

For at vurdere dit hjertes funktion, når det belastes, laver vi en arbejdstest på motionscykel.

Vi laver også en udvidet arbejdstest med VO2MAX, hvor vi måler din maximale iltoptagelse samtidig med cykeltestbelastningen.

Her kan du læse patientinformation

For at undersøge årsagen til tilbagevendende besvimelse eller nærbesvimelsestilfælde laver vi en undersøgelse på vippeleje (tilt table test). 

Her kan du læse patientinformation

For at undersøge funktionen af hjertemuskel og -klapper skanner vi hjertet med ultralyd.

Her kan du læse patientinformation

I ambulatoriereceptionen står vi klar til at hjælpe dig

Værd at vide

Vi anbefaler, at du medbringer en opdateret liste over den medicin, du tager.

Du er velkommen til at tage en pårørende med til konsultationen.

Når du kommer til ambulatoriet, er der en skærm til at registrere din ankomst på. Du bruger stregkoden på dit sygesikringskort eller taster dit CPR-nummer.

Du vil møde enten en læge eller en sygeplejerske, afhængigt af dit forløb. Sygeplejersken har mulighed for at drøfte din behandling med en læge, og vende tilbage til dig. Det aftales individuelt.

Du kan læse mere om hvordan du finder vej og parkering her.

Hjertemedicinsk ambulatorium - ambulant undersøgelse og behandling

Kløvervænget 47, 5000 Odense C Indgang 44/46, 2 sal i Vestfløjen (Højhuset)


65 41 26 85
APPFWU02V