Skip til primært indhold

KBU-læge på OUH

En god start på lægelivet

“På OUH er ’’Patienten først’’ afsættet for alle vores handlinger og en del af vores vision for, hvordan vi fælles skaber de bedste rammer for fremtidens hospitalsvæsen. Uddannelse er for os på OUH, at skabe synergieffekter på tværs af det lægefaglige, det kommunikative og organisatoriske, så alle faggrupper opnår den højeste faglighed og et godt arbejdsmiljø.

OUH har i mere end 100 år arbejdet for, at skabe de bedste vilkår for forskning, vidensdeling og udvikling såvel lokalt, nationalt og internationalt til gavn for patienterne. Jeg håber derfor, at du vil være med til at løfte opgaven videre ikke mindst i denne spændende overgangsperiode frem mod det nye OUH og udforske hvilken vej, der netop er den rette for dig som KBU.”

Michael Dall, Lægelig direktør

Uddannelse gennem hele dit lægeliv

På OUH er uddannelse indarbejdet i vores strategi for lægelig uddannelse.

Vi ved, at udvikling af medarbejdernes akademiske-, praktiske- og sociale færdigheder ikke kun gavner den enkelte, men i højgrad også patienterne, kollegerne og hele hospitalet.

Fra første dag, du begynder dit tid som KBU læge på OUH, er du derfor sikret, at vi lige som du er opmærksom på at skabe den bedst mulige overgang fra studietid til lægeliv. Vi har altså en forpligtigelse til at sikre dig en god start på arbejdslivet, hvor den akademiske tilgang og de praktiske færdigheder går op i en højere enhed.

Krav og forventninger skal være tydelige.

Vi har fokus på klart at kommunikere de forventninger, som er forbundet med din rolle, som både KBU læge
og kollega. På den måde vil vi sikre dig en tryg overgang til nye arbejdsdage. Her er der plads til, at dine færdigheder, indtryk og idéer kan medvirke til at udfordre eller udvikle eksisterende arbejdsgange

Vi forbereder os til fremtidens hospital - det nye OUH - i helt nye rammer.

På det nye OUH får vi blandt andet 52 nye højteknologiske operationsstuer, enkeltstuer til alle patienter med plads til overnattende pårørende og helt nye rammer for et tættere samarbejde mellem både de enkelte specialer og mellem hospitalet og universitet.
Med et stort fokus på udvikling og et helt unik samarbejde med SDU er mulighederne for faglig- og personlig udvikling store, uanset om end din karrierevej er nær patienten eller mere forskningsorienteret.

Stærke færdigheder starter med simulationstræning.

Tilmelding i Plan2Learn, søg “SimC” i kataloget.

Simulationsbaseret teamtræning

I et simuleret miljø med en avanceret dukke eller figurant træner vi strukturereret modtagelse, udredning og behandling af den akutte patient, sikker kommunikation, teamsamarbejde og hjertestopbehandling. Vi har fokus på at forstå og forbedre samspil, rolleforståelse og sikker brug af logaritmer i et trygt miljø. Vi understøtter KBU lægerne i deres faglige og sociale-kognitive udvikling. Vi spiller flere forskellige patientscenarier igennem og debriefer bagefter, så vi kan trække læring og ny forståelse med ud i klinikken
bagefter.

Basal og avanceret færdighedstræning

I SimC tilbyder vi en stor portefølje af gratis kurser, hvor der anvendes en kombination af e-læring, undervisning, træning på fantomer og simulatorer.
Vi tester færdigheder, og sikrer at alle kurser følger gældende guldstandard. Vi forsker i teknisk medicinsk uddannelse og sikrer os, at du lærer det du har behov for på det rigtige niveau.

Center for Lægers Videreuddannelse på OUH

Center for Lægers Videreuddannelse er forankret i stabsafdelingen Klinisk Udvikling, og har til opgave at understøtte uddannelsen af yngre læger på OUH, så den bliver en af de bedste i Danmark.

Vi står til rådighed for uddannelseslæger, afdelinger og direktion med rådgivning og information. Derudover administrerer vi den kliniske basisuddannelse.

Vi monitorerer løbende uddannelsesmiljøet i de kliniske afdelinger bl.a. med et årligt spørgeskema til alle yngre læger om deres opfattelse af uddannelsesmiljøet.

Du kan kontakte CLV på:
ouh.laegers.videreuddannelse@rsyd.dk 

Hvordan er det at være Yngre Læge på OUH?

“Som ny læge har det været en god og tryg start, at have sin KBU på Ortopædkirurgisk afdeling på OUH. Selv har jeg haft min gang i Knæ-sektoren, hvor der har været mulighed for god supervision. I en travl hverdag, hvor man skal omstille sig fra studiets tunge bøger til rigtige patienter, er det uvurderligt at have gode kolleger
indenfor alle faggrupper, der altid med godt humør gerne deler ud af erfaring og inspiration til læring.

Herudover har det været trygt at have et specialiseret fagområde med højt patientflow, hvor man relativt hurtigt
opbygger et erfaringsgrundlag og kan mærke egen fremgang, samtidig med at man løbende udfordres,
da ikke to dage er ens!”

- Frida, Yngre Læge på Ortopædkirurgisk afd, OUH.

APPFWU02V