Skip til primært indhold

Når du skal i behandling hos os

Når den praktiserende læge, vagtlæge eller andre hospitalsafdelinger har henvist dig, får du et indkaldelsesbrev fra os. Vi anbefaler, at du læser indkaldelsen igennem, da den informerer dig om, hvor og hvornår du skal møde, og hvordan du forbereder dig til besøget.

Dit første besøg foregår på vores ambulatorie enten på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus. Her vil en læge og sygeplejerske tale med dig om dine symptomer, lave nogle indledende undersøgelser og aftale de øvrige undersøgelser med dig.

Under dit ambulante besøg kan du opleve, at lægen vil undersøge din prostata ved hjælp af ultralyd, ligesom at lægen vil tage en vævsprøve af prostata. Du kan se i dit indkaldelsesbrev hvilken undersøgelse, som vi har planlagt til dig.  

I nogle tilfælde vil vi foretage en MR-skanning af din prostata. Det kan foretages forud for vævsprøvetagning, men det kan også foretages som et supplement til allerede foretagne vævsprøver. Du vil blive informeret om dette under dit ambulante besøg.

Hvis du får stillet en kræftdiagnose, planlægger vi den videre behandling og kontrol i vores ambulatorie. Planlægningen foregår ofte i et samarbejde med kollegaer på de øvrige afdelinger i regionen og med læger på kræftafdelinger i Odense og Vejle.

Den videre behandling og kontrol afhænger af flere forhold, som lægen vil snakke med dig om ved et af dine ambulante besøg. Her kan det også være nødvendigt, at vi udfører forskellige røntgenundersøgelser for at vurdere, om kræften har spredt sig. Behandlingen af prostatakræft afhænger af, om kræften har spredt sig, eller om den kun findes i prostata.

Vi kan tilbyde behandling med operation eller strålebehandling til mænd, hvor kræften har spredt sig. Strålebehandling varetages som et ambulant behandling ved en af de to kræftbehandlinger i regionen.

Du kan også opleve, at behandling ikke vil være nødvendigt, og du skal til regelmæssige kontroller for at holde øje med, om det er nødvendigt at sætte ind med behandling. Lægen vil snakke med dig om hvilken behandling, der gavner dig bedst ved et af de ambulante besøg. 

Patientpjecer

Læs mere om behandlingerne under patientinformationer.

Planlagt indlæggelse

Hvis vi beslutter, at du skal til en operation for at få fjernet prostata, skal du indlægges på Odense Universitetshospital. Indlæggelsen foregår dels på vores ambulatorium, operationsafsnit og sengeafsnit. På operationsdagen møder du ind på vores ambulatorium, hvor du skal skanne dit sygesikringskort og tage plads. Herefter tager en sygeplejerske imod dig og gør dig klar til operation. Efter operationen bliver du indlagt på vores sengeafsnit, hvor vores sygeplejersker og læger sikrer sig, at du har det godt.

Inden du møder til indlæggelsen, er det vigtigt, at du læser patientvejledninger godt igennem i appen Mit Sygehus. I appen kan du læse om, hvordan du skal forberede dig, og hvordan dit behandlingsforløb vil foregå.

Du kan også deltage i vores patientskole. Her tilbyder vi undervisning i forløbet. En sygeplejerske vil gennemgå forholdene omkring operationen, hvordan tiden efter operationen foregår, og hvordan kontrollerne skal forløbe.

En fysioterapeut vil også undervise dig i bækkenbundstræning for, at du nemmere kommer dig oven på operationen.

Akut indlæggelse

Hvis du har behov for akut indlæggelse, kan det foregå via kontakt til din egen læge eller vagtlæge. Du skal medbringe toiletsager og en liste over din medicin. 

Du vil blive tilbudt et kontrolforløb i vores afdeling efter behandlingen. Hvis du har været igennem en operation, vil vi almindeligvis følge dig igennem appen Mit Sygehus for at sikre, at du har det godt, og at kræften ikke vender tilbage.

Hvis du skal igennem medicinsk behandling eller i overvågning, aftaler vi kontrolforløbet i samarbejde med dig. Forløbet kan foregå i samarbejde med de øvrige urologiske afdelinger i regionen og med din praktiserende læge.

Du er altid velkommen til at tage et familiemedlem eller god ven med til både undersøgelser, behandlinger, indlæggelser og efterkontrol. Det er en god ide at en person, der står dig nær, deltager i samtalerne, da det kan være en stor hjælp for dig og dine nærtstående og kan gøre det lettere for jer at fortsætte samtalen bagefter. 

APPFWU02V