Skip til primært indhold

Ambulanceuddannelser

Er en ambulanceuddannelse noget for dig?

Medicinsk Afdeling M/FAM modtager praktikanter fra Ambulanceuddannelserne.

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus modtager elever fra følgende uddannelser:
-  Ambulancebehandler
-  Paramediciner
Varigheden af praktikken er varierende, men den indgår i begge uddannelser.

Den overordnede planlægning og koordinering af praktikforløbene på OUH varetages af en uddannelseskoordinator fra Klinisk Udvikling, der sender velkomstbrev med plan for praktikken og praktiske oplysninger til eleverne og praktikstederne.

Den daglige planlægning og vejledning varetages af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og for paramedicinernes vedkommende også af læger.

Praktikperioderne foregår i afdelinger, hvor der er patienter og opgaver i forhold til de mål, der skal nås i praktikken. Læringen foregår fortrinsvis ude hos patienten, hvor eleverne under vejledning af personale får øget kompetencerne i forhold til observation, kommunikation, praktiske procedurer og refleksion.

Overordnet samarbejder Uddannelseskoordinatoren med Region Syddanmark, uddannelsesinstitutioner tilknyttet ambulanceuddannelserne, entreprenørerne og andre nøglepersoner om koordinering og fordeling af hospitalspraktikkerne.

Læs mere om ambulanceuddannelserne her.
 

APPFWU02V