Skip til primært indhold

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytiker...   ... tager man så blodprøver?

Ja, som bioanalytiker tager blodprøver, men det er kun en mindre del af alt det, man kan lave som bioanalytiker. Som bioanalytiker indgår man som en vigtig del af diagnosticeringen – det vil sige, man fx laver analyser, der kan være med til at afgøre, hvad patienten fejler. Bioanalytikere medvirker også til at forebygge sygdomme, kvalitetssikre, udvikle, forske og meget mere.
 
Bioanalytikeruddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, hvor man uddannes inden for seks forskellige specialer. Uddannelsen er opbygget af syv semestre. I hvert semester kombineres teoretiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen med kliniske praktikforløb på hospitalerne. De kliniske praktikforløb varierer i længden fra 5 til 20 uger.

I uddannelsen indgår følgende specialer

På OUH, Odense: Klinisk Biokemisk og Farmakologisk afdeling, Klinisk Immunologisk Afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nuklearmedicinsk afdeling, Afdeling for Klinisk Patologi, Klinisk Neurofysiologisk afsnit.


På OUH, Svendborg: Klinisk Biokemisk Afdeling.


Afhængigt af dit speciale kan du have direkte patientkontakt, som fx ved blodprøvetagning, eller næsten udelukkende arbejde med analyse af prøver i et laboratorie. Undervisningen på afdelinger varetages af bioanalytikerundervisere. 
 
Odense Universitetshospital modtager nye bioanalytikerstuderende to gange årligt (25 stk. forår og 25 stk. efterår), hvilket svarer til, at der modtages 250 studerende årligt fordelt over alle semestrene.   
 
Uddannelse og Kompetenceudvikling på OUH varetager i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Bioanalytikeruddannelsen), koordinering, planlægning og afvikling af den kliniske uddannelse i henhold til gældende uddannelsesbekendtgørelse, studieordning og semesterbeskrivelser samt koordinering og fordeling af studerende på de kliniske uddannelsessteder således, at det for hver enkelt studerende sikres, at semestrets læringsudbytte kan opfyldes.

Pia Thinggaard Christensen

Pia Thinggaard Christensen

Uddannelseskonsulent

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


3017 1882
APPFWU01V