Skip til primært indhold

Lægelig uddannelse på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital deltager i klinisk uddannelse af medicinstuderende i klinikophold og varetager videreuddannelse af speciallæger både inden for pædiatri og almen medicin. 

Uddannelsesansvarlige overlæger:

  • Peter Toftedal (ansvarlig for læger i pædiatrisk hoveduddannelsesstilling samt øvrige, tilgrænsende specialer)
  • Lone Paulsen (ansvarlig for læger i almen medicinsk hoveduddannelsesstilling og pædiatrisk introduktionsstilling)

Lægelig uddannelse på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er Syddansk Universitets eneste pædiatriske undervisningsklinik.

Vi deltager hvert år i uddannelsen af ca. 200 medicinstuderende fra SDU, og vi deltager i den postgraduate undervisning i eget og andre specialer med stillinger på alle niveauer i henhold til videreuddannelsesreformen.

På det postgraduate lægelige niveau deltager børne- og ungehospitalet i uddannelsen af gennemsnitligt 38 læger årligt, fordelt på:

  • 24 læger i almen medicinsk hoveduddannelsesstilling
  • 12 læger i pædiatrisk hoveduddannelsesstilling
  • 2 læger i pædiatrisk introduktionsstilling

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er højt specialiseret på alle fagområder og tilbyder derfor et righoldigt fagligt område med stort patientflow. Der er omkring 10.000 indlæggelser årligt og godt 25.000 ambulante besøg.

Desuden indgår børne- og ungehospitalet i forskeruddannelser.

Her kan du læse mere om stud.med. og videreuddannelse for læger på OUH.

 

APPFWU02V