Skip til primært indhold

Faglig uddannelse

Uddannelse

Uddannelsesenhedens funktionsområde omfatter både de sygeplejersker og læger, som er under uddannelse og de sygeplejersker og læger som deltager i uddannelsen af de uddannelsestagende, dvs. det uddannelsesgivende personale.

Uddannelsesenheden er ansvarlig for

  • At koordinere og udvikle den pædagogiske praksis med fokus på specialuddannelsen i intensiv sygepleje, anæstesiologisk sygepleje og den lægelige hoveduddannelse.
  • At koordinere den kliniske praksis i relation til specialuddannelsen i intensiv sygepleje, anæstesiologisk sygepleje og den lægelige hoveduddannelse.
  • At supervisere/vejlede sygeplejekursisterne og de uddannelsessøgende læger, samt vejledere i samarbejde med funktionsledelsen.
  • At planlægge/koordinere uddannelsesforløb i samarbejde med afdelingsledelsen, funktionsledelsen og vejledere.
  • At koordinere de individuelle turnusforløb for sygeplejekursisterne, samt for de uddannelsessøgende læger.
  • At inspirere og vidensformidle til alle interessenter i specialuddannelsen i intensiv sygepleje, anæstesiologisk sygepleje og den lægelige hoveduddannelse.

Ansvarlige

Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Due Nielsen for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Eva Berenth Paaske for specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Margit Schroll Kaas for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje

Professionsbachelor i sygepleje

Generel klinisk studieplan COPA
Generel klinisk studieplan ITA/BRITA
Generel klinisk studieplan VITA

Pjece Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

 

 

 

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje

APPFWU01V