Skip til primært indhold

Faglig uddannelse

Uddannelse

Uddannelsesenhedens funktionsområde omfatter både de sygeplejersker og læger, som er under uddannelse og de sygeplejersker og læger som deltager i uddannelsen af de uddannelsestagende, dvs. det uddannelsesgivende personale.

Uddannelsesenheden er ansvarlig for

  • At koordinere og udvikle den pædagogiske praksis med fokus på specialuddannelsen i intensiv sygepleje, anæstesiologisk sygepleje og den lægelige hoveduddannelse.
  • At koordinere den kliniske praksis i relation til specialuddannelsen i intensiv sygepleje, anæstesiologisk sygepleje og den lægelige hoveduddannelse.
  • At supervisere/vejlede sygeplejekursisterne og de uddannelsessøgende læger, samt vejledere i samarbejde med funktionsledelsen.
  • At planlægge/koordinere uddannelsesforløb i samarbejde med afdelingsledelsen, funktionsledelsen og vejledere.
  • At koordinere de individuelle turnusforløb for sygeplejekursisterne, samt for de uddannelsessøgende læger.
  • At inspirere og vidensformidle til alle interessenter i specialuddannelsen i intensiv sygepleje, anæstesiologisk sygepleje og den lægelige hoveduddannelse.

Ansvarlige

Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Due Nielsen for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Eva Berenth Paaske for specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Margit Schroll Kaas for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje

Professionsbachelor i sygepleje

Generel klinisk studieplan COPA
Generel klinisk studieplan ITA/BRITA
Generel klinisk studieplan VITA

Pjece Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

 

 

 

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje

Specialuddannelsen for anæstesi sygeplejersker på OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus:

På OUH varetages specialuddannelsen i anæstesiuddannelsen på de to hoveduddannelsessteder Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Uddannelse:

Specialuddannelsen er en 2-årig videreuddannelse for sygeplejersker, hvor uddannelsesstillingerne regionalt kan søges hvert år i maj med uddannelsesstart 1. september.

Stillingen kræver en fuldtidsansættelse og er tidsbegrænset til en 2-årig periode, men med gode muligheder for ansættelse efter endt uddannelse.

Alle sygeplejersker, som samlet har 2 års erfaring på fuld tid, kan søge.

 

Vil du vide mere om det formelle uddannelsesforløb, kan du læse videre her:

Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejerske

Uddannelsesstilling i Odense:

Kursisterne på Odense Universitetshospital får under sin uddannelse en uddannelsesplan med rotation i fire af de seks højtspecialiserede anæstesiafsnit, samt en ekstern praktik på Svendborg sygehus på minimum 3 måneder.

Herudover er der en 6 ugers praktik på opvågningsenheden.

 

Uddannelsesstilling i Svendborg:

Kursisterne på Svendborg sygehus får under sin uddannelse en kombineret uddannelsesplan på det centrale og dagkirurgiske operationsafsnit, samt en ekstern praktik på Odense Universitetshospital på 6 måneder.

Herudover er der en 6 ugers praktik på opvågningsenheden.

 

Når vi vælger kandidater, lægger vi vægt på:

  • At du har ajourført din faglige viden efter din grunduddannelse
  • At du har de personlige ressourcer til at fuldføre et spændende og udfordrende uddannelsesforløb
  • At du tager ansvar for din egen uddannelse
  • At ansøgerprofilen har hensigtsmæssig relevant klinisk erfaring - gerne fra akutmodtagelse, kardiologi, neonatalogi, opvågning, intensiv eller sengeafsnit med komplekse patientforløb.

 

Vil du vide mere, eller ønsker du en følgedag som introduktion til specialet, kan du kontakte:

Margit Schroll Kaas  

Uddannelsesansvarlig Anæstesisygeplejerske 

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V 

OUH, Odense Universitetshospital 

+45 2964 7225

Margit.Kaas@rsyd.dk 

 

Katrine Storm Buchholdt

Uddannelsesansvarlig Anæstesisygeplejerske 

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V

OUH, Svendborg Sygehus 

+45 2138 0535

Katrine.Storm@rsyd.dk 

 

 

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

APPFWU01V