Skip til primært indhold

COVID-19 forsinker byggeriet af Nyt OUH med fem måneder

Region Syddanmark og totalentreprenøren JV CMB/Itinera har indgået en aftale om, at totalentreprenøren som følge af 2. bølge af COVID-19 får udsat afleveringstidspunktet for Nyt OUH med fem måneder. Det betyder, at regionens indflytning på Nyt OUH bliver senere end planlagt.

Pressemeddelelse fra Region Syddanmark

COVID-19 har med sin 2. bølge fra slutningen af 2020 og ind i 2021 fortsat vanskeliggjort normale arbejdsgange. Dette gælder også i byggebranchen, og det har konsekvenser for bl.a. byggeriet af Nyt OUH.

På grund af COVID-19 har totalentreprenøren JV CMB/Itinera i en periode fra efteråret 2020 til sommeren 2021 haft svært ved at skaffe tilstrækkeligt med håndværkere på byggepladsen. Derudover har COVID-19 også givet udfordringer med forsinkede eller manglende leverancer af byggematerialer.

Den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera skal bygge langt størstedelen af det nye sygehus, og selve byggeriet har stået på i små to år nu.

Forsinkelse på fem måneder
Region Syddanmark og JV CMB/Itinera har nu indgået en aftale om, at totalentreprenøren får udsat afleveringstidspunktet for Nyt OUH med fem måneder. JV CMB/Itinera skulle efter planen have afleveret det nye universitetshospital til Region Syddanmark i marts 2023. Nu kommer overdragelsen til at ske i august 2023. Afledte omkostninger relateret til forlængelse af Region Syddanmarks egen projektorganisation på Nyt OUH er håndteret inden for eksisterende bevillinger.

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), siger:

- COVID-19 fortsætter desværre med at besværliggøre en tilbagevenden til normale arbejdsgange. Det er der desværre ikke meget, hverken vi eller vores totalentreprenør kan gøre ved. Det anerkender vi fra Region Syddanmarks side, og derfor har vi indgået en aftale om, at afleveringstidspunktet for Nyt OUH udsættes i fem måneder. Vi er fortsat rigtig glade for samarbejdet med JV CMB/Itinera, og vi håber på, at der nu vil være fuld kraft frem i den sidste halvdel af byggeperioden. Og så glæder vi os til at få overdraget nøglerne til Nyt OUH i sensommeren 2023 – også selvom det bliver lidt senere end håbet.

Regionen overtager Nyt OUH i august 2023
Selvom totalentreprenøren JV CMB/Itinera afleverer det nye universitetshospital til Region Syddanmark i august 2023, vil der gå en periode med forberedelse, før den konkrete flytning fra det nuværende universitetshospital til Nyt OUH kan finde sted, og patienterne og personalet kan tage Nyt OUH i brug.

Region Syddanmark og JV CMB/Itinera indgik den 15. september 2020 aftale om tidsfristforlængelse som følge af pandemiens 1. bølge. Den nuværende aftale håndterer således perioden frem til 31. juli 2021.

APPFWU01V