Skip til primært indhold

Valg af fødested

I Danmark har kvinder ret til selv at bestemme, hvor de vil føde deres børn. Nogle vælger at føde på sygehuset, andre vælger at føde hjemme eller på fødeklinik. Nederst kan du læse mere om de muligheder vi tilbyder på Fyn. I løbet af din graviditet vil du også tale med din konsultationsjordemoder, om dit valg af fødested.

Ved dit første besøg hos din egen læge, vil du blive henvist til det fødested og den jordemoderkonsultation, du rent geografisk tilhører, med mindre du ønsker noget andet. Hvis der allerede i graviditeten er forhold, som taler for, at fødslen skal foregå på specialafdeling, vil du altid blive henvist til Odense Universitetshospital. 

Selvom at din egen læge har henvist dig til enten Odense Universitets Hospital eller Svendborg Sygehus, kan du altid tage en snak med din konsultationsjordemoder, hvis du har ønske om et andet fødested.

Fødesteder på Fyn

Hvis du vælger at føde på sygehus, giver det frie sygehusvalg dig ret til selv at bestemme, hvor du ønsker at føde. Denne ret er dog begrænset af det enkelte fødesteds kapacitet ift. andre fødende, ledige jordemødre mm., på lige netop den dag, hvor du skal føde. På Fyn har vi to fødeafsnit; ét på Odense Universitetshospital og ét på Svendborg Sygehus. Sammenlagt fødes der ca. 4.700 børn årligt på de to. 

Fødeafsnittet på Odense Universitetshospital

Er et mellemstort fødeafsnit med ca. 10 fødsler i døgnet. På fødeafsnittet arbejder både jordemødre, social- og sundhedsassistenter, fødselslæger og sekretærer. Desuden har vi mulighed for at kalde narkoselæger og børnelæger til afsnittet døgnet rundt. På fødeafsnittet i Odense tager vi os både af ukomplicerede og komplicerede fødsler, og vi har speciale i gravide og fødende med diabetes. I både Odense og Svendborg har vi også ansvar for uddannelse af jordemoderstuderende, der med en jordemoder bag sig varetager hele eller dele af fødslen.

Fødeafsnittet på Svendborg Sygehus

Er et lille fødeafsnit med ca. 2 fødsler i døgnet. På fødeafsnittet arbejder jordemødre og fødselslæger. I Svendborg har vi ikke børneafdeling eller tilstedeværelse af børnelæger, men vi har mulighed for at tilkalde narkoselæger til afsnittet døgnet rundt. På fødeafsnittet i Svendborg tager vi os primært af ukomplicerede fødsler, og har bl.a. faste fødekar til vandfødsler på alle stuer. I både Odense og Svendborg har vi også ansvaret for uddannelse af jordemoderstuderende, der med en jordemoder bag sig varetager hele eller dele af fødslen.

Fødestuen på Ærø Sygehus

Er en stue indrettet til, at jordemødre kan varetage normale fødsler. På fødestuen på Ærø, kan man føde hvis man har haft en normal graviditet og en forventet normal fødsel. At føde på fødestuen på Ærø Sygehus, svarer til at føde hjemme. På Ærø Sygehus er der ingen børnelæger, børneafdeling eller narkoselæger til rådighed på fødestuen.

Vidste du, at alle i Danmark har ret til at føde hjemme? 

De, der har født hjemme, siger ofte, at fødslen er foregået på deres præmisser, at der var megen ro og at partneren har en mere aktiv rolle under fødslen, sammenlignet med fødsler på hospital. I dag ved vi, at fødsler i hjemmet er lige så sikre som fødsler på hospital, når graviditeten er forløbet normalt, og der er udsigt til en normal fødsel til terminen dvs. mellem graviditetsuge 37 og 41. Det kan ske, at fødejordemoderen skønner, at det er nødvendigt at overflytte dig/jer til hospital enten under eller efter barnets fødsel. Overflytningen sker i de tilfælde, hvor der opstår komplikationer, der kræver observation og eventuel behandling på hospital.

Hvis du ønsker at føde hjemme

Gravide der ønsker at føde hjemme, tilknyttes som udgangspunkt en Kendt jordemoderordning (KJO). Du kan læse mere om KJO her, og du kan læse mere om hjemmefødsel i vores pjece her.

Er du i tvivl om du ønsker hjemmefødsel, eller har du brug for at vide mere, så kan du snakke med din konsultationsjordemoder eller kontakte Odense jordmoderpraksis, du finder telefonnummeret under kontakt. Vi tilbyder også hjemmefødselscafé, som både er for de nysgerrige, og for de som alle har truffet beslutning om hjemmefødsel. Du finder mere information om vores hjemmefødselscaféer her.

APPFWU01V