Skip til primært indhold

For medicinalfirmaer

OUH holder åbne, fælles præsentationsmøder med medicinalfirmaer, hvor alle sundhedsfaglige medarbejdere kan høre med.

Fælles præsentationsmøder for Medicinalfirmaer

Mange afdelinger på OUH bliver jævnligt kontaktet af forskellige medicinalfirmaer, som gerne vil præsentere deres seneste nyheder. På den baggrund startede OUH i november 2020 op med åbne, fælles præsentationsmøder, hvor alle sundhedsfaglige personer kan høre med. Formålet med møderne er at skabe en transparent ramme for den konstruktive dialog.

Deltagere
Møderne er åbne for alle interesserede dvs. både firmaer og sundhedsfaglige medarbejdere, og kræver ikke tilmelding.
På møderne deltager bl.a. lægelig direktør Kim Brixen samt cheflæge Mette Marie H. Christensen og forskningsleder og specialeansvarlig overlæge Per Damkier fra Farmakologi på OUH.

Direktionen vil indimellem kontakte relevante afdelingsledelser for at sikre, at intern fagekspertise på området er til stede til det aktuelle møde.

Frekvens og datoer
Møderne holdes mindst én gang i kvartalet, hvor op til fire medicinalfirmaer præsenterer deres nyheder. Hvert firma har 15 minutter til deres præsentation efterfulgt af 10 minutter til spørgsmål. 

Programmet for det enkelte møde publiceres på OUH's intranet som Nyt til alle 14 dage før mødet, så alle interesserede medarbejdere kan deltage.

Datoer for de kommende møder

  • 4. april 2024
  • 11. juni 2024
  • 4. september 2024
  • 22. oktober 2024
  • 26. november 2024

Praktisk information og tilmelding for medicinalfirmaer

Hvert firma har 15 minutter til deres præsentation efterfulgt af 10 minutter til spørgsmål. 
Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt: Direktionssekretariatet v. chefsekretær Elsebeth Delfs Elsebeth.Delfs@rsyd.dk, tlf. 2443 4228.

For generelle retningslinjer for møder mellem hospitalet og medicinalfirmaer, se Lægemiddelindustriens kodeks.

APPFWU02V