Skip til primært indhold

Case - Forsamtaler ved udredning af lungekræft

Læs om hvordan Lungemedicinsk afdeling har arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og forbedret forsamtalerne ved udredning af lungekræft.

Patienter, der henvises til lungemedicinsk ambulatorium med obs. lungecancer befinder sig i en endog meget usikker og sårbar situation. Derfor er det ultimativt vigtigt, at vi tager hånd om patienterne og deres pårørende. Denne indsats havde fokus på modtagelse og første samtale med disse patienter.

Før

Gennemløbstid for den første samtale var inden indsatsen på 84 minutter.
Patienter skulle bevæge sig rundt mellem forskellige faggrupper, som skulle koordinere deres samtale og kompetencer.

Forbedringsindsats

Initiativer igangsat:

  • Fælles første samtale (sygeplejerske og læge)
  • Basisinformation kommer på forhånd, så fokus er på undersøgelse og patientoplevelsen.
  • Blodprøver tages på forhånd, så der er bedre samtale- og behandlingsgrundlag.
  • Styrket supervision og uddannelse af yngre læger.

360 dage efter

Gennemløbstid for en forundersøgelse blev reduceret til 40 min.
Patientens udbytte øget.
Patient- og medarbejdertilfredsheden forbedret.

...

OUH, Lungemedicinsk ambulatorie, 2020

APPFWU02V