Skip til primært indhold

Spiseforstyrrelser og overvægt

generel information om spiseforstyrrelser og overvægt

Klinikken varetager udredning og behandling af:

 1. Patienter med svære spiseforstyrrelser, f.eks. anoreksi (nervøs spisevægring) og bulimi.
 2. Patienter som ønsker operation for svær overvægt og patienter, der har fået foretaget operation (gastric bypass eller gastric sleeve).
 3. Patienter, som ønsker inklusion i Syddansk Overvægtsinitiativ

 

Spiseforstyrrelser


Center for Spiseforstyrrelser ved OUH er et højtspecialiseret center, som varetager behandlingen af patienter med svære og komplekse spiseforstyrrelser. Centeret er et murstensløst samarbejde mellem fire afdelinger: Endokrinologisk Afdeling M , Børneafdelingen, Psykiatrisk Afdeling P  og Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling.

 • Der anvendes et tværfagligt to-sporet behandlingsprogram. Behandlingen er rettet mod såvel skadevirkningerne af bl.a. fejlernæring og opkastninger, som spiseadfærden og psykiske problemer.
 • Der er endokrinologisk-psykiatrisk fællesvisiterede forundersøgelse og tværfaglige konferencer.
 • Forundersøgelsen omfatter 1 times samtale efterfulgt af en klinisk undersøgelse (bl.a. vejning og måling af blodtryk), blodprøver (bl.a. hormonundersøgelser) og psykologiske undersøgelser (bl.a. spørgeskemaer).
 • Patienter, som er fysisk alment medtaget, indlægges ofte først i Ernæringsenheden i Endokrinologisk Afdeling M til intensiv ernæringsrehabiliterende behandling understøttet af regelmæssige psykiatriske tilsyn. Efter 1-8 uger kan patienten enten overflyttes til psykiatrisk afdeling eller udskrives til to-sporet ambulant opfølgning (ernæring og psykoterapi).
 • For nærmere beskrivelse af indlæggelse i Ernæringsenheden: "LINK til informationspjecen information til pårørende"

Overvægt

 • Der modtages henvisninger på patienter, der ønsker vurdering for operation for overvægt. Ernæringsklinikken samarbejder med LINK: Kirurgisk afdeling i Esbjerg i et forløb, hvor operationen foregår i Esbjerg, mens det forberedende forløb og efterforløbet foregår i Ernæringsklinikken.
 • Ernæringsklinikken modtager desuden patienter, der mistænkes for at have komplikationer til en tidligere operation for overvægt.
 • Derudover modtages patienter, der ønsker at blive screenet for følgesygdomme til deres overvægt (syddansk Overvægtsinitiativ)

Kirurgisk behandling af svær overvægt (fedmekirurgi).

 • Der udføres gastric bypass eller gastric sleeve.
 • Målgruppen er svært overvægtige patienter i alderen 18 til cirka 60 år med BMI over 35 og én af følgende ledsagesygdomme: Type 2 sukkersyge, svært behandleligt højt blodtryk, søvnapnø syndrom, uønsket barnløshed eller svær slidgigt i hofte eller knæ. For nærmere beskrivelse af kriterierne og operationen, se LINK til femdoperations siden i Esbjerg
 • Der foretages altid en individuel risikovurdering, hvilket betyder, at der foretages en konkret afvejning af risikoen med den forventede helbredsmæssige gevinst. Hvis der samtidig med overvægten er andre svære sygdomme, som væsentligt øger risikoen ved operationen eller forløbet efter operationen, må der i stedet satses på ikke-kirurgiske behandlinger.
 • For at nedsætte risikoen ved operationen skal ledsagesygdomme og konkurrerende lidelser være diagnosticeret og relevant medicinsk behandling iværksat.

 

 

 

Funktionsansvarlig overlæge

René Klinkby Støvring

Overlæge

Endokrinologisk afdeling M


65 41 33 78
APPFWU01V