Skip til primært indhold

Oversigt over kontaktdirektører

Direktørernes kontaktafdelinger samt tværgående funktionsområder

Niels Nørgaard

 • ​Direktionssekretariatet
 • HR
 • Økonomi og Planlægning
 • Klinisk Udvikling
 • Klinisk IT

Tværgående ansvarsområder:

 • Den overordnede styring og planlægning
 • Forbedringsmodel
 • Tværgående ledelses- og kompetenceudvikling
 • IT og Innovation
 • Det nye OUH (sammen med Torben Hedegaard Jensen)
 • Formand, FMU

Torben Hedegaard Jensen

 • ​Bygningsdrift og – service
 • Sygehusapotek Fyn
 • Rengøring og Hospitalsservice
 • Logistikafdelingen, herunder køkkenet
 • Forberedelse og Flytning (det nye OUH)
 • Projektorganisationen Nyt OUH

Tværgående ansvarsområder:

 • Det nye OUH (med Niels Nørgaard Pedersen)
 • Apparatur (med Michael Dall)
 • Det tværgående beredskab (med Michael Dall)

Bjarne Dahler-Eriksen

 • ​Infektionsmedicinsk afdeling Q – Herunder IMK
 • Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Radiologisk Afdeling, Odense
 • Radiologisk Afdeling, Svendborg
 • Medicinsk afdeling M / FAM, Svendborg
 • Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling
 • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
 • Afdeling for Biokemi og Farmakologi
 • Hjerte-, lunge- og karkirurgisk Afdeling T
 • Hjertemedicinsk Afdeling B
 • Steno Diabetes Center Odense
 • Blodprøver og Biokemi

Tværgående ansvarsområder

 • IT og Innovation (sammen med Niels Nørgaard Pedersen)
 • Hjerteområdet
 • Billeddiagnostik
 • Infektionshygiejnisk indsats
 • Det nære sundhedsvæsen (sammen med Mathilde Schmidt-Petersen)

Mathilde Schmidt-Petersen

 • Ortopædkirurgisk Afdeling O
 • Neurologisk Afdeling N
 • Nyremedicinsk Afdeling Y
 • Øjenafdelingen E
 • Øre-Næse-Hals/Høreklinikken Afdeling F
 • Rehabiliteringsafdelingen
 • Patient- og Pårørendeservice
 • Geriatrisk Afdeling G, Odense
 • H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

Tværgående ansvarsområder:

 • Patientsikkerhedsflow
 • Transplantationsområdet
 • Sygeplejefaglig udvikling og uddannelse
 • Det nære sundhedsvæsen (sammen med Bjarne Dahler-Eriksen)
 • Medlem, FMU

Kim Brixen

 • ​Hæmatologisk Afdeling X
 • Onkologisk Afdeling R
 • Afdeling for Klinisk Patologi
 • Plastikkirurgisk Afdeling Z
 • Urinvejskirurgisk Afdeling L
 • Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D
 • Klinisk Genetisk Afdeling
 • Klinisk Immunologisk Afdeling
 • Hudafdeling I- og Allergicentret
 • Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V, Odense
 • OPEN
 • Farmakologi
 • REHPA

Tværgående ansvarsområder:

 • Kræftområdet
 • Forskning
 • Medicinområdet
 • Robotkirurgi
 • Specialeplan

Michael Dall

 • ​Fælles Akut Modtagelse, Odense
 • Respirationscenter Syd
 • Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V, Svendborg
 • Kæbekirurgisk Afdeling K
 • Endokrinologisk Afdeling M
 • Lungemedicinsk Afdeling J
 • Reumatologisk Afdeling C
 • Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg
 • Afdeling for medicinske mave-/tarmsygdomme S
 • Kirugisk Afdeling A
 • Geriatrisk Afdeling G, Svendborg, inkl. Medicinsk Afdeling, Ærø
 • Neurokirurgisk Afdeling U

Tværgående ansvarsområder

 • Akut-området
 • Diabetesområdet (Stena Diabetes Center)
 • Det tværgående Beredskab (sammen med Torben Hedegaard Jensen)
 • Lægelig videreuddannelse
 • Simulationscenter
 • Lægelige overenskomster
 • Apparatur (samme med Torben Hedegaard Jensen)
 • Medlem, FMU
APPFWU02V