Skip til primært indhold

Det Etniske Patientkoordinator Team

Det Etniske Patientkoordinator Team arbejder på at sikre lige sundhed for alle – også til patienter, hvor sprog og kulturel forståelse kan udfordre samarbejdet mellem patient og sundhedspersonale.

Det er nemlig vigtigt, at den etniske patient har en koordinator tilgængelig, som kan kommunikere med patienten og dens pårørende i et sprog, de forstår, så de både føler sig trygge og i højere grad undgår misforståelser.

Det har Indvandrermedicinsk Klinik mange års erfaring med, og man ved, at mange fejl og misforståelser mellem behandler og patient kan undgås, hvis personalet har de rette tværkulturelle kompetencer inden for både forebyggelse, pleje og behandling.

Derfor er det også Indvandrermedicinsk Klinik, som står for uddannelsen af etniske patientkoordinatorer fra OUHs forskellige afdelinger. Målet er, at der skal være en patientkoordinator tilknyttet hver afdeling på OUH, som både kan hjælpe etniske patienter og vejlede kolleger om optimering af samarbejdet mellem den etniske patient og lægen eller sygeplejersken.

Samtidig mødes patientkoordinator teamet jævnligt både for at sparre med hinanden og deltage i undervisningsforløb. På den måde udvikler patientkoordinatorerne hele tiden deres tværkulturelle kompetencer, og kan gøre en indsats mod ulighed i sundhedsvæsenet.

APPFWU02V