Skip til primært indhold

Dialyse

Her kan du læse om dialyse, og de forskellige typer af dialysebehandling vi tilbyder i Nyremedicinsk Afdeling

Dialyse er en metode til at fjerne affaldsstoffer og overskydende væske fra blodet, når nyrerne svigter.
En person kan som regel klare sig med nedsat funktion af nyrerne i lang tid. Først når nyrefunktionen er nede på 10-15 % af det normale, er der behov for behandling med dialyse.

Der er to former for dialyse: hæmodialyse og peritonealdialyse.

Hæmodialyse

Hæmodialyse indebærer, at blodet løber gennem et filter i en dialysemaskine. Blodet renses for affaldsstoffer og overskydende væske, når det passerer gennem dialysefiltret. Syreindholdet og koncentrationen af forskellige salte som natrium og kalium i blodet normaliseres også, hvorefter blodet returneres til kroppen.

Peritonealdialyse

Peritonealdialyse er en rensning af blodet, som sker ved, at dialysevæske hældes ind i bughulen. Dialysevæsken optager affaldsstoffer og overskydende væske, normaliserer salte og syreindhold og hentes derefter ud igen. Ved denne metode fungerer bughinden som dialysefilter, og blodet forlader ikke kroppen. Denne form for dialyse kaldes også posedialyse.

Valg af dialyseform

I Nyremedicinsk Afdeling tilbyder vi behandling inden for begge former for dialyse.
Hvilken behandlingsform der vælges, besluttes i fællesskab mellem sundhedspersonale og patienten.

Vi tilbyder et samtaleforløb for patient og pårørende, hvor de forskellige behandlingsformer gennemgås samt en vurdering af mulighederne hos den enkelte patient.

Læs mere om vores forskellige behandlingstilbud:

Hæmodialysebehandling i eget hjem

Som patient oplæres du i vores Hæmodialyseafsnit i Odense til at varetage din egen behandling. Du får et hæmodialyseapparat hjem, og varetager selv dialysebehandlingen. Sideløbende følges du med ambulante kontroller i vores hjemmehæmodialyseenhed i Odense.

Denne behandlingsform kræver, at sundhedspersonalet godkender, at du som patient vurderes til at kunne varetage ansvaret. Det kræver bl.a.:

At du er

  • Kognitiv velbevaret
  • Psykisk stabil med tiltro til og motivation for at varetage ansvar for egen behandling
  • Skal kunne kommunikere forståeligt
  • Fysisk velfungerende, uden væsentlige indskrænkninger i bevægeapparatet - hænder og arme, skal kunne forflytte dig selv og løfte min. 5 kg.
  • Alternativt kan en ægtefælle/samboende varetage de dele af behandlingen som du ikke selv kan varetage. Begge skal så deltage i oplæringsforløbet

Boligforhold

  • Boligforhold som muliggør installation af el og vvs.
  • Pladsforhold til opsætning af dialysemaskine og vandanlæg (min 2-3 m2)
  • Lagerplads til væsker og udstyr (fri for frost, fugt og støv), svarende til et klædeskab(60x60 cm)
  • Afdækning ift. ejer eller lejebolig samt underskrift af samtykkeerklæring

Peritonealdialysebehandling i eget hjem eller på plejehjem

Patienten får indopereret et blødt kateter i maven under navlen med spidsen i bughulen. Gennem dette kateter skiftes 2-3 liter væske i bughulen 4 gange dagligt ved såkaldt kontinuerlig ambulant posedialyse eller vedvarende i løbet af natten ved hjælp af en dialysemaskine ved såkaldt automatisk posedialyse. Bughinden fungerer som dialysemembran.

Patienten oplæres i vores ambulatorium til selv at varetage behandlingen.

Patienterne foretager behandlingen i eget hjem og møder til ambulant kontrol i vores ambulatorium.

Hvis patienten ikke selv kan varetage behandlingen, kan der tilbydes assisteret posedialyse, hvor en hjemmesygeplejerske kommer i patientens hjem eller på plejehjem og varetager behandlingen.

Hvis du vil vide mere

Peritonealdialyse - Information om p-dialyse for patienter og pårørende

I vores Self Care/ Limited Care afsnit tilbyder vi hæmodialysebehandling til patienter, hvor behandling i eget hjem ikke er en mulighed.


I afsnittet oplæres patienterne til at varetage dele af behandlingen selv (limited care) mens andre varetager hele behandlingen selv (self care). Der er en sygeplejerske til stede under behandlingerne, som kan assistere med dele af behandlingen, og bistå med hjælp hvor der er behov.


Self care og limited care er et tilbud både i Odense og Svendborg i vores Hæmodialyseafsnit.

Hæmodialysebehandlingen foregår i vores dialyseafsnit i henholdsvis Odense og Svendborg. Opsætning af dialysemaskine, til- og frakobling samt overvågning af dialysebehandling og patient foretages af specielt uddannede dialysesygeplejersker. 

Alle patienter, som henvises til hæmodialysebehandling, starter behandling i Odense. Senere tilknyttes patienten til enten Odense eller Svendborg ud fra hvor patienten har bopælsadresse.

Hæmodialyseafsnittet i Odense tager patienter fra følgende kommuner:

 Middelfart
 Nordfyn
 Kerteminde
 Odense
 Nyborg (borgere der bor nord for Nyborg by)
 Assens (borgere der bor nord for Hårby)
 

Hæmodialyseafsnittet i Svendborg tager patienter fra følgende kommuner:

 Faaborg-Midtfyn
 Svendborg
 Langeland
 Ærø
 Nyborg (borgere der bor syd for Nyborg by)
 Assens (borgere der bor i Hårby området/ syd for Hårby)
 

Tildelingen er ikke fast, og der kan derfor forekomme perioder, hvor du som patient vil blive flyttet til den anden dialyseenhed. Dette kan fx skyldes, at de to dialyseenheder ikke er lige store, og at der er dialyseforløb, som udelukkende kan gennemføres i Odense enheden.

APPFWU01V