Skip til primært indhold

Indlæggelse efter fødslen

Hvis personalet vurderer, at det er nødvendigt at du og/eller dit nyfødte barn forbliver på sygehuset efter fødslen, vil I som oftest blive indlagt på vores Sengeafsnit for Graviditet og Barsel i Odense, eller på barselsafsnittet D2 i Svendborg.

Hvem indlægges på vores barselsafsnit?

På vores barselsafsnit indlægges første- eller flergangsfødende, hvor det pga. forhold i graviditeten eller under fødslen er nødvendigt at behandle eller observere moderen og/eller barnet efter fødslen. Derudover tilbydes nybagte familier, som har haft en ukompliceret graviditet og fødsel, men som af andre årsager ikke er klar til at gå hjem, indlæggelse i op til 24 timer. I afsnittet genindlægges også de familier, hvor der opstår komplikationer efter udskrivelsen. Såfremt et barn har behov for indlæggelse på børneafdelingen efter fødslen indlægges både mor og barn så vidt det er muligt på vores børneafdeling H56 på Odense Universitetshospital.

Sengeafsnit for Graviditet og Barsel i Odense og Barselsafsnit D2 i Svendborg

Afsnittene rummer enkelte 4-sengsstuer, en del 2-sengsstuer og få 1-sengestuer. Bliver du indlagt efter fødslen, tilbyder vi også overnatning til din partner eller anden pårørende, og I sover selvfølgelig sammen med jeres barn.

Til alle nybagte forældre tilbyder vi 3 faste måltider, samt mellemmåltider efter jeres behov. Din partner eller pårørende skal dog selv betale for sin mad. Al mad på nær morgenmad og mellemmåltider leveres af Sygehuskøkkenet, og I bestemmer og bestiller selv jeres mad via app. Hvis du eller I ønsker noget andet, har I mulighed for selv at købe mad i enten Minimarkedet, Caféen eller kantinen på Patienthotellet.

Besøgstider

Afsnittene har døgnåbent, men vi tilstræber at der er ro for både kommende og nybagte forældre og de nyfødte børn. Besøg bedes derfor foregå i tidsrummet kl. 15.00-17.00 og kl. 19.00-20.00. For kommende og nybagte fædre/partnere samt søskende er der fri besøgstid.

Besøgende, der ikke har haft skoldkopper og som har været udsat for smitte, må ikke komme på besøg i afsnittet grundet smittefare.

Stuegang

I afsnittene afvikler vi lægesamtaler efter behov. Har du fået lavet et indgreb under eller efter fødslen, får du i dagtid tilbude en samtale med en læge med henblik på at kunne stille spørgsmål og evt. få lagt en videre plan for dit forløb. Vi tilstræber, at samtalerne afvikles dagligt i tidsrummet fra kl. 9.15-13.00, således at du også har mulighed for at invitere en pårørende med. I weekenden varierer tidsrummet for samtalerne. Såfremt dit barn har behov for at blive undersøgt af en børnelæge, tilstræbes det, at det i hverdagene bliver inden kl. 15.00.

Personalet

I afsnittene er flere forskellige faggrupper, som varetager din/jeres behandling og pleje. Medarbejderne består af læger, sygeplejersker og jordemødre. Derudover er der ansat serviceassistenter og sygeplejesekretærer. Du vil også møde jordemoderstuderende, sygeplejestuderende og lægestuderende.

APPFWU02V