Skip til primært indhold

Genoptræning

Ergo- og fysioterapi

I forbindelse med din operation og efterfølgende indlæggelse, vil du, efter behov, få tilbudt genoptræning. Det kan være både ergoterapi og eller fysioterapi.

Såfremt du efter udskrivelsen, fortsat har behov for genoptræning, vil vi udarbejde en genoptræningsplan og du vil enten blive henvist til kommunal genoptræning eller specialiseret hjerterehabiliteringsforløb.

Ergo- og fysioterapeuterne på afdeling T vurderer, rådgiver, instruerer, undersøger og genoptræner patienter.

Formålet med ergoterapi og fysioterapi er, at patienterne selvstændigt får mulighed for, at kunne bevæge sig og forebygge komplikationer i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje samt at kunne klare eller deltage i daglige aktiviteter.

Eksempler på ergo- og fysioterapeutiske indsatser kan være:

·        Vurdering og træning af daglige aktiviteter

·        Synkevurdering

·        Vurdering af behov og afprøvning af behandlingsredskaber

·        Hurtig aktiv mobilisering efter operation og sengeleje

·        Instruktion i øvelsesprogrammer

·        Respirationsfysioterapi

Ergo- og fysioterapeuten indgår i det tværfaglige team omkring den enkelte patient, og har et tæt samarbejde med læger, plejepersonale, talepædagoger og diætister.

Ved udskrivelse eller afslutning af forløbet tages der stilling til behov for videre genoptræning.

 

Fysisk træning til thoraxkirurgiske patienter

Træning af kredsløbet

Fysioterapi i forbindelse med en åben lungeoperation

 

APPFWU02V