Skip til primært indhold

Klinik for stamcelleforskning

Forskning og udvikling indenfor stamcelleforskning

Klinik for stamcelleforskning (Klinik for molekylær Endokrinologi (KMEB)

Klinikken er oprettet pr. 01.09.2001. Klinikken ledes af professor, overlæge Moustapha Kassem. Derudover er tilknyttet diverse faglige nøglepersoner.

Klinikken vil primært beskæftige sig med udvikling af nye metoder til at dyrke menneskelige insulinproducerende ø-celler for siden at få disse til at dele sig mhp transplantation til behandling af sygdommen diabetes mellitus. Derudover skal man dyrke særlige stamceller og se på disses udvikling til knogle- og bruskceller for på længere sigt at anvende disse celler til behandling af patienter med svært knogle- og brusktab. Man vil også dyrke basalforskning vedrørende muskelstamceller og deres rolle ved diverse metaboliske sygdomme og også diabetes mellitus.

For mere information om stamcelleforskning på SDU

The KMEB was established in 2001 through a grant from the local administration of the county of Funen. The aim of KMEB is to promote basic and translational research at the University Hospital of Odense and to introduce new methods for treating patients, including stem cell therapy and gene-therapy. The laboratory is run by a board consisting of leaders from five departments: Endocrinology, Clinical Immunology, Clinical Chemistry, Pediatrics and Gynaecology & Obstetrics.

The daily leader of the laboratory is Professor Moustapha Kassem who is also a consultant endocrinologist at the department of Endocrinology.

Se også hjemmeside under Syddansk Universitet.

Moustaffa Kassem

Overlæge, Professor

Winsløwparken 25, 1. sal DK-5000  Odense C


65 41 12 33
APPFWU01V