Skip til primært indhold

Uddannelse af speciallæger

Info om uddannelsen på Radiologisk Afdeling

Uddannelse af speciallæger

Om afdelingen

Radiologisk afdeling OUH deltager i uddannelsen af yngre læger til speciallæger i radiologi. Afdelingen rummer alle modaliteter, og der udføres ca. 370.000 billeddiagnostiske undersøgelser årligt, omfattende både konventionel radiologi, mammografi, CT-, MR- og ultralydsskanninger samt interventionsprocedurer. Radiologisk Afdeling OUH dækker alle subspecialer inden for radiologien og varetager såvel regions- og højtspecialiserede funktioner inden for specialet. Desuden udfører afdelingen forskningsaktivitet, og afdelingen har en stor, velfungerende forskningsenhed med flere ph.d.-studerende tilknyttet. Ud over den lægelige uddannelse varetager afdelingen også uddannelse af radiografer og sekretærer.

Uddannelse på afdelingen

Der er ca. 25-30 uddannelseslæger på afdelingen ad gangen fordelt på både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger. Introduktionslægerne roterer mellem de forskellige sektioner på afdelingen, så de i løbet af deres ophold får en bred introduktion til radiologien. Hoveduddannelseslægerne er på afdelingen i deres 2. og 3. år af speciallægeuddannelsen. I løbet af deres 24 måneders ophold på afdelingen vil de ligeledes rotere mellem de forskellige sektioner, så de opnår de relevante kompetencer, samt stifter bekendtskab med en bred vifte af relevante kliniske samarbejdspartnere.

Vagter:

Introduktionslæger deltager ikke i vagtarbejdet. Hoveduddannelseslæger starter som udgangspunkt i vagt i løbet af deres 1. år på afdelingen (2. år i hoveduddannelsen). Det er tilstedeværelsesvagter med relevante speciale bagvagter på tilkald.

Uddannelsesprogram, undervisning og forskning

Ved ansættelsesstart deltager man i et fast tilrettelagt introduktionsprogram til afdelingen. De uddannelsesansvarlige overlæger står for at der bliver lavet individuelle uddannelsesplaner for alle uddannelseslæger, så det sikres, at de obligatoriske kompetencer opnås. Alle uddannelseslæger får tildelt en hovedvejleder, og der afholdes som minimum introduktions-, midtvejs- og slutsamtale i løbet af opholdet på afdelingen. Afdelingens speciallæger, beskrivende radiografer, beskrivende kiropraktor samt sonografer deltager alle i supervision af de uddannelsessøgende læger.

Afdelingen har daglig case gennemgang, hvor såvel speciallæger som uddannelseslæger deltager aktivt med fremvisning for afdelingens øvrige læger. Derudover afholdes ugentlig formaliseret undervisning, hvor også uddannelseslægerne for mulighed for at underviseafdelingens øvrige læger i løbet af deres ophold. Der er god mulighed for deltagelse i forskning under ansættelsen.


Ved yderligere spørgsmål, kan kontaktes:

Pernille Wied Greisen pwg@rsyd.dk 
eller Maja Lynge Fransen maja.lynge.fransen@rsyd.dk 
Ledende uddannelsesansvarlige overlæger, Radiologisk afdeling OUH

APPFWU01V