Skip til primært indhold

Overførte sygdomme fra flåter

Da flåter spiser fra mange forskellige dyrearter, kan den nemt overføre sygdomme fra disse dyr til mennesker. Læs om nogle af de mest almindelige sygdomme her.

Typiske sygdomme overført fra flåter

Bakterien Anaplasma Phagocytophilum er årsag til flåtfeber også kaldet anaplasmose. Infektionen er blevet kaldt flåtfeber på dansk, da feber er det hyppigste symptom.

Sygdommen har været kendt som et veterinært problem i mere end 100 år - især hos fåreavlere i Skandinavien. Anaplasma er fundet i skovflåter fra hele Danmark, og det lader til, at mængden af denne bakterie stiger. I den sammenhæng er rådyret  den vigtigste bærer af bakterien.

Fra smitte ved flåtbid indtil symptomerne viser sig, går der som regel 1-2 uger. Derefter ses feber ofte op imod 39º eller højere, træthed, muskelømhed og nogle gange hovedpine.

Langt de fleste humane infektioner i Europa er symptomfrie eller symptomfattige, til forskel fra USA hvor mere alvorlige forløb er beskrevet. Infektionen kan behandles med antibiotika.

Infektionen skyldes bakterien Neoehrlichia mikurensis der er tæt beslægtet med Anaplasma phagocytophilum. Den er fundet i skovflåter i store dele af Europa deriblandt Danmark. I undersøgelser fra Norge og Sverige er den fundet i 6-8% af skovflåter. Gnavere er den vigtigste bærer af bakterien. Den har kun været kendt som årsag til infektioner hos mennesker siden 2010. Der er tilfælde beskrevet fra Danmark. Infektionen synes primært at ramme immunsvækkede mennesker men kan også ses hos ellers raske. Infektionen kan forløbe uden symptomer men kan også vise sig med gentagne feber episoder, træthed muskel og ledsmerter. Hovedpine, hævelse, og diarre kan ses ligesom udslet. Infektionen kan behandles med antibiotika.

Rickettioser forekommer globalt og skyldes bakterier i familien Rickettsiae. Der kendes i dag mere end 20 forskellige arter der kan medføre sygdom hos mennesker. Infektionen overføres med bid fra både flåter, mider, lopper og lus. Afhængigt af rickettsia art er der stor forskel i sværhedsgrad af infektion fra symptomfrie og selvlimiterende til svære infektioner. I Danmark er der fundet to Rickettsia arter i skovflåten. Rickettsia helvetica der findes i flåter fra hele Danmark og Rickettsia monasensis der foreløbig kun er fundet i flåter fra Nordjylland. Begge infektioner synes ofte at være symptomfrie eller kun årsag til lette symptomer i form af feber, muskel og led ømhed nogle gange hud udslet. Infektionerne kan behandles med antibiotika.

APPFWU02V