Skip til primært indhold

Uddannelse

I Nyremedicinsk Afdeling er der gode muligheder for uddannelse enten som studerende og elever, eller efteruddannelse for fastansat.

Præ-graduat uddannelse

I Nyremedicinsk Afdeling uddanner vi læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer og radiografer. Vi tilbyder studerende og elever professionel vejledning under deres ophold i Nyremedicinsk Afdeling. Vores uddannelsesansvarlige læge har ansvar for medicinstuderende på tværs af alle afsnit.

Hvert afsnit har tilknyttet uddannelsesansvarligt personale for hhv. sygepleje- og radiografstuderende, social- og sundhedsassistentelever samt lægesekretærelever.

Derudover har vi tilknyttet en uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra Uddannelsesafdelingen. 

Overlæge Jørgen Jensen er uddannelsesansvarlig for stud.med. i Nyremedicinsk Afdeling på OUH. Der udsendes velkomstmateriale til alle studerende, inden de starter i afdelingen.

Du kan læse mere om uddannelsen til læge her.

 

Herunder finder du studieplaner for sygeplejerskestuderende i Nyremedicinsk Afdeling på OUH.

Du kan desuden læse mere om sygeplejerskeuddannelsen her

Herunder finder du studieplaner for social- og sundhedsassistentelever i Nyremedicinsk Afdeling på OUH.

Du kan desuden læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent her.

Du kan læse mere om uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator her.

Du kan læse mere om uddannelsen til radiograf her.

Post-graduat uddannelse

Alle medarbejdere der ansættes i Nyremedicinsk Afdeling deltager i et generelt og fagspecifikt introduktionsprogram til afdelingen.

Vi tilbyder løbende og relevant kompetenceudvikling og vi arbejder med en individuel udviklingsplan for vores medarbejdere. 

Blandt overlægerne er fem kliniske lektorer i nyremedicin (nefrologi).

Vi har i alt 8 stillinger der er uddannelsesklassificeret jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Heraf to introduktionsstillinger og seks hoveduddannelsesforløb i intern medicin: Nefrologi.

Læs mere om postgraduat uddannelse for læger her.

Nyansatte sygeplejersker

Som nyansat sygeplejerske vil du starte i en klinisk uddannelsesstilling, som vi kalder et kompetenceprogram. Kompetenceprogrammet varer 1½ år, hvor der tilegnes viden, færdigheder og kompetencer gennem kompetencekort. Der vil desuden være tilrettelagt undervisning og studiebesøg, som er med til at understøtte læreprocessen.
De første 8 uger af kompetenceprogrammet er den nyansatte sygeplejerske ansat på fuld tid uden for normering, så der er rum til læring. Alle vores nyansatte sygeplejersker er tilknyttet 1-2 faste vejledere/mentorer.

Vi har 2 forskellige kompetenceprogrammer afhængig af, hvor du er ansat.

Vi anvender en digital løsning, der hedder MySkills til vores kompetenceprogram. Her kan du se et par videoer, der fortæller, hvordan det foregår:

Som ansat i Hæmodialysen:

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Som ansat i sengeafsnit og ambulatorium:

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Erfarne sygeplejersker

Alle sygeplejersker i Nyremedicinsk Afdeling kompetenceudvikles løbende.
Hvis du vil vide mere om vores kompetenceudviklingsaktiviteter og karriereprofiler, så læs mere her.

Nyansatte og erfarne social- og sundhedsassistenter i Nyremedicinsk Afdeling introduceres til afdelingen og kompetenceudvikles løbende med udgangspunkt i læringskontrakter.

 

Som lægesekretær i Nyremedicinsk Afdeling er der gode muligheder for kompetenceudvikling.

Det værende sig i form af uddannelse, kurser og sidemandsoplæring. 
En anerkendt målrettet uddannelse inden for sundhedsvæsenet er sundhedskommunomuddannelsen.
Læse mere her.

APPFWU02V