Skip til primært indhold

Befordring

Der ydes ikke befordringsgodtgørelse

Efter Sundhedslovens bestemmelser ydes der IKKE befordringsgodtgørelse (betaling af transport) til undersøgelser eller behandling i Regionstandplejen.

Læs 9.1 Befordringsgodtgørelse side 76 i Sundhedsstyrelsens vejledning "Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2006

APPFWU01V