Skip til primært indhold

KompetenceCenter for rehabilitering

KCR er en nyoprettet afdeling som har eksisteret siden 1. juni 2021.

KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) har eksisteret siden 1. juni  2021 og blev oprettet efter en omfattende omstrukturering af rehabiliteringen på OUH. 

Dette medførte en decentralisering af det fysioterapeutiske og ergoterapeutiske område, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter blev ansat direkte i de kliniske afdelinger.

Efter at have boet små 3 år på Nyborg Sygehus blev KCR den 1. februar 2024 fusionerede med "Klinisk Udvikling". KCR er nu under ledelse af uddannelseschef i U&K, (Uddannelsen og Kompetencer) i Klinisk Udvikling.

Den faglige ledelse varetages af en konstitueret chefkonsulent og faglig koordinator og KCR har kontor i Odense.

KCR´s udviklingskonsulenter og forskere (alle med ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk baggrund) løser opgaver inden for mange forskellige områder; alle med afsæt i ”Patient først”.

KCR understøtter den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske faglighed og kompetenceudvikling for alle fysioterapeuter og ergoterapeuter på OUH.

KCR varetager opgaver vedrørende det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med afsæt i brugernes ønsker og behov og "Patienten først".

KCR bidrager til at sikre en rehabiliterende tilgang i alle patientforløb på OUH.

Kliniske undervisere for fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende på OUH er ansat i 6 forskellige kliniske afdelinger, to på Svendborg Sygehus og fire på Odense Universitetshospital.

KompetenceCenter for Rehabilitering (KCR) varetager kontakten  til UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole vedrørende fysioterapeutuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen

KCR varetager desuden en række administrative, koordinerende og udviklingsmæssige opgaver i forbindelse med den kliniske undervisning på OUH.

Flere oplysninger finder ud her

KCR har tilknyttet en række forskere med fysioterapeutisk og ergoterapeutisk baggrund, der driver patientcentreret forskning vedrørende rehabilitering i de forskellige kliniske afdelinger.

Der er pt. tilknyttet to professorer i Rehabilitering. En i rehabilitering og aktivitetsvidenskab og en i fysioterapi og personcentreret rehabilitering.

APPFWU01V